Sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa (Thanh Hóa) - Kỳ cuối: Bổ nhiệm cán bộ trái quy định

Sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa (Thanh Hóa) - Kỳ cuối: Bổ nhiệm cán bộ trái quy định

Sai phạm tại Bệnh viện đa khoa Quan Hóa (Thanh Hóa) - Kỳ I: Ép nhân viên hợp đồng 'bôi trơn' trước kỳ xét viên chức

Sai phạm tại Bệnh viện đa khoa Quan Hóa (Thanh Hóa) - Kỳ I: Ép nhân viên hợp đồng 'bôi trơn' trước kỳ xét viên chức

Cảnh cáo, điều động giám đốc bệnh viện bị tố nhận 50-70 triệu đồng/suất 'chạy việc'

Cảnh cáo, điều động giám đốc bệnh viện bị tố nhận 50-70 triệu đồng/suất 'chạy việc'

Phó giám đốc bệnh viện tố cáo giám đốc nhận tiền 'chạy việc' 50-70 triệu đồng mỗi trường hợp

Phó giám đốc bệnh viện tố cáo giám đốc nhận tiền 'chạy việc' 50-70 triệu đồng mỗi trường hợp

Chuyển Công an vụ giám đốc bệnh viện bị tố nhận tiền 'chạy việc'

Chuyển Công an vụ giám đốc bệnh viện bị tố nhận tiền 'chạy việc'

30/65 ý kiến khảo sát cho rằng Giám đốc bệnh viện chuyên quyền, độc đoán

30/65 ý kiến khảo sát cho rằng Giám đốc bệnh viện chuyên quyền, độc đoán