Nhà nước - Doanh nghiệp chung tay giải quyết vấn đề nhà ở xã hội

Nhà nước - Doanh nghiệp chung tay giải quyết vấn đề nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội (NOXH) đã và đang trở thành vấn đề thu hút sự quan tâm không chỉ của tầng lớn dân cư lao động...