Nuôi ốc mượn hồn số lượng khủng làm 'thú cưng' ở đảo Lý Sơn

Nuôi ốc mượn hồn số lượng khủng làm 'thú cưng' ở đảo Lý Sơn

Đó là anh Mai Tấn Thanh, ở thôn Đồng Hộ, xã An Hải, huyện Lý Sơn. Với số lượng đang nuôi trên 3000 con,...