Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng, ngân hàng thương mại giảm giá trao đổi USD

Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng, ngân hàng thương mại giảm giá trao đổi USD

Tỷ giá VND/USD hạ nhiệt, các ngoại tệ khác tăng mạnh

Tỷ giá VND/USD hạ nhiệt, các ngoại tệ khác tăng mạnh

Ngân hàng thương mại giảm giá trao đổi USD

Ngân hàng thương mại giảm giá trao đổi USD

Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng mạnh, ngân hàng thương mại ngược chiều giảm giá USD

Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng mạnh, ngân hàng thương mại ngược chiều giảm giá USD

Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng cao, thị trường tự do cùng xu hướng

Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng cao, thị trường tự do cùng xu hướng

Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng, thị trường tự do cùng tiến

Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng, thị trường tự do cùng tiến

Tỷ giá trung tâm tiếp tục vọt cao, các ngân hàng tăng mạnh giá trao đổi USD

Tỷ giá trung tâm tiếp tục vọt cao, các ngân hàng tăng mạnh giá trao đổi USD

Tỷ giá trung tâm tiếp tục tìm đỉnh mới, thị trường tự do lao dốc

Tỷ giá trung tâm tiếp tục tìm đỉnh mới, thị trường tự do lao dốc

Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng cao, thị trường tự do ngược chiều giảm mạnh

Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng cao, thị trường tự do ngược chiều giảm mạnh

Tỷ giá trung tâm vẫn ở mức cao, thị trường tự do tăng giảm khó đoán

Tỷ giá trung tâm vẫn ở mức cao, thị trường tự do tăng giảm khó đoán

Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng, thị trường tự do cùng xu hướng đi lên

Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng, thị trường tự do cùng xu hướng đi lên

Tỷ giá trung tâm duy trì ở mức cao, các ngân hàng giảm giá USD

Tỷ giá trung tâm duy trì ở mức cao, các ngân hàng giảm giá USD

Tỷ giá trung tâm lại bứt lên cao nhất từ trước đến nay, đồng USD thị trường tự do giảm mạnh

Tỷ giá trung tâm lại bứt lên cao nhất từ trước đến nay, đồng USD thị trường tự do giảm mạnh

Tỷ giá trung tâm giảm, giá mua – bán USD tại ngân hàng và thị trường tự do tăng

Tỷ giá trung tâm giảm, giá mua – bán USD tại ngân hàng và thị trường tự do tăng

Tỷ giá trung tâm tăng, các ngân hàng lập đỉnh mới giá mua – bán USD

Tỷ giá trung tâm tăng, các ngân hàng lập đỉnh mới giá mua – bán USD

Tỷ giá trao đổi đồng USD tại ngân hàng tiếp tục tăng lên sát trần, thị trường tự do giảm mạnh

Tỷ giá trao đổi đồng USD tại ngân hàng tiếp tục tăng lên sát trần, thị trường tự do giảm mạnh

Tỷ giá trung tâm giảm, giá mua bán USD tại thị trường tự do vẫn cao

Tỷ giá trung tâm giảm, giá mua bán USD tại thị trường tự do vẫn cao

Đồng USD tăng mạnh giá mua – bán trên thị trường tự do, ngoại tệ khác giảm sâu

Đồng USD tăng mạnh giá mua – bán trên thị trường tự do, ngoại tệ khác giảm sâu

Giá giao dịch USD tại ngân hàng rời đỉnh phiên chiều, thị trường tự do tăng mạnh

Giá giao dịch USD tại ngân hàng rời đỉnh phiên chiều, thị trường tự do tăng mạnh

Giá mua – bán đồng USD tăng gần 80 đồng trên thị trường tự do tại Hà Nội

Giá mua – bán đồng USD tăng gần 80 đồng trên thị trường tự do tại Hà Nội

Tỷ giá đồng USD tăng mạnh trong ngân hàng thương mại

Tỷ giá đồng USD tăng mạnh trong ngân hàng thương mại

Đồng USD giảm mạnh trong ngân hàng và thị trường tự do, ngoại tệ khác tăng tốt

Đồng USD giảm mạnh trong ngân hàng và thị trường tự do, ngoại tệ khác tăng tốt

Tỷ giá trung tâm tăng, USD trên thị trường tự do bứt lên mạnh

Tỷ giá trung tâm tăng, USD trên thị trường tự do bứt lên mạnh

Sức ép từ cuộc chiến thương mại USD tăng giá, ngoại tệ khác giảm mạnh

Sức ép từ cuộc chiến thương mại USD tăng giá, ngoại tệ khác giảm mạnh