Tỷ giá trung tâm tăng, các ngân hàng lập đỉnh mới giá mua – bán USD

Tỷ giá trung tâm tăng, các ngân hàng lập đỉnh mới giá mua – bán USD

Tỷ giá trao đổi đồng USD tại ngân hàng tiếp tục tăng lên sát trần, thị trường tự do giảm mạnh

Tỷ giá trao đổi đồng USD tại ngân hàng tiếp tục tăng lên sát trần, thị trường tự do giảm mạnh

Tỷ giá trung tâm giảm, giá mua bán USD tại thị trường tự do vẫn cao

Tỷ giá trung tâm giảm, giá mua bán USD tại thị trường tự do vẫn cao

Giá mua – bán đồng USD tăng gần 80 đồng trên thị trường tự do tại Hà Nội

Giá mua – bán đồng USD tăng gần 80 đồng trên thị trường tự do tại Hà Nội

Đồng USD giảm mạnh trong ngân hàng và thị trường tự do, ngoại tệ khác tăng tốt

Đồng USD giảm mạnh trong ngân hàng và thị trường tự do, ngoại tệ khác tăng tốt

Tỷ giá trung tâm tăng, USD trên thị trường tự do bứt lên mạnh

Tỷ giá trung tâm tăng, USD trên thị trường tự do bứt lên mạnh

Sức ép từ cuộc chiến thương mại USD tăng giá, ngoại tệ khác giảm mạnh

Sức ép từ cuộc chiến thương mại USD tăng giá, ngoại tệ khác giảm mạnh