Có dấu hiệu giả hồ sơ cây 'quái thú' bắt ở Quảng Ngãi

Có dấu hiệu giả hồ sơ cây 'quái thú' bắt ở Quảng Ngãi

Chuyện thật như đùa: Cây trong hồ sơ 'quái thú' bị giữ ở Quảng Ngãi khi vận chuyển lại đang sống xanh tốt...