Khai mạc Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023

Khai mạc Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023

Khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Triệu tập 950 đại biểu tham dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Triệu tập 950 đại biểu tham dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 31

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 31

Cần quan tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở

Cần quan tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: Phải để người lao động tin tưởng vào tổ chức công đoàn

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: Phải để người lao động tin tưởng vào tổ chức công đoàn

Đại học Tôn Đức Thắng khởi công xây dựng cơ sở thứ 6

Đại học Tôn Đức Thắng khởi công xây dựng cơ sở thứ 6

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dự và trao giải Liên hoan tiếng hát CNLĐ tỉnh An Giang lần thứ I-2018

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dự và trao giải Liên hoan tiếng hát CNLĐ tỉnh An Giang lần thứ I-2018

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội XII của Tổng LĐLĐVN

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội XII của Tổng LĐLĐVN

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam cần nêu được những điểm đột phá trong hoạt động công đoàn

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam cần nêu được những điểm đột phá trong hoạt động công đoàn

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam dự kiến diễn ra từ ngày 24-26.9

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam dự kiến diễn ra từ ngày 24-26.9

Các bộ, ngành cần tích cực phối hợp với Tổng LĐLĐVN để xây dựng thiết chế công đoàn

Các bộ, ngành cần tích cực phối hợp với Tổng LĐLĐVN để xây dựng thiết chế công đoàn

5 liên đoàn lao động thành phố Trung ương là đầu tàu của khu vực

5 liên đoàn lao động thành phố Trung ương là đầu tàu của khu vực

Đảng bộ Tổng LĐLĐVN: Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ

Đảng bộ Tổng LĐLĐVN: Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ