USD tăng mạnh, tạo đỉnh 5 tháng khi lợi suất trái phiếu Mỹ cao nhất 7 năm

USD tăng mạnh, tạo đỉnh 5 tháng khi lợi suất trái phiếu Mỹ cao nhất 7 năm

Diễn biến thị trường toàn cầu ngày 11/5/2018

Diễn biến thị trường toàn cầu ngày 11/5/2018

USD trượt xa khỏi mức đỉnh 2018 do lạm phát tại Mỹ yếu

USD trượt xa khỏi mức đỉnh 2018 do lạm phát tại Mỹ yếu

USD rời đỉnh 4,5 tháng khi lợi suất trái phiếu Mỹ quay đầu giảm

USD rời đỉnh 4,5 tháng khi lợi suất trái phiếu Mỹ quay đầu giảm

Đồng USD tiếp tục tăng khi lợi suất trái phiếu Mỹ đạt đỉnh từ năm 2014

Đồng USD tiếp tục tăng khi lợi suất trái phiếu Mỹ đạt đỉnh từ năm 2014

USD chậm lại đà tăng khi cổ phiếu giảm vì lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao

USD chậm lại đà tăng khi cổ phiếu giảm vì lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao

USD phục hồi sau thông tin ông Taylor được ủng hộ trở thành Chủ tịch Fed

USD phục hồi sau thông tin ông Taylor được ủng hộ trở thành Chủ tịch Fed