Y án chung thân bị cáo đẩy bạn xuống giếng

Y án chung thân bị cáo đẩy bạn xuống giếng

Từ những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của nhân chứng, các biên bản giám định, kết quả xét nghiệm...