Lập công ty để bán hóa đơn giá trị gia tăng

Lập công ty để bán hóa đơn giá trị gia tăng

Bắt giữ, khởi tố đối tượng mua bán trái phép hóa đơn GTGT trị giá 40 tỷ đồng

Bắt giữ, khởi tố đối tượng mua bán trái phép hóa đơn GTGT trị giá 40 tỷ đồng

Bắt giám đốc công ty mua bán trái phép hóa đơn, chiếm đoạt 40 tỷ đồng

Bắt giám đốc công ty mua bán trái phép hóa đơn, chiếm đoạt 40 tỷ đồng

Quảng Ninh: Bắt đối tượng cấu kết lập công ty 'ma' bán hơn 40 tỷ tiền hóa đơn VAT

Quảng Ninh: Bắt đối tượng cấu kết lập công ty 'ma' bán hơn 40 tỷ tiền hóa đơn VAT

Những 'con rối' trong đường dây giao dịch hóa đơn hàng chục tỷ đồng

Những 'con rối' trong đường dây giao dịch hóa đơn hàng chục tỷ đồng

Bắt đối tượng điều hành nhiều công ty mua bán trái phép hóa đơn

Bắt đối tượng điều hành nhiều công ty mua bán trái phép hóa đơn

Giám đốc công ty phù phép, chiếm đoạt 40 tỷ đồng

Giám đốc công ty phù phép, chiếm đoạt 40 tỷ đồng