BĐBP Thanh Hóa đạt nhiều thành tích trong phòng, chống tội phạm ma túy

BĐBP Thanh Hóa đạt nhiều thành tích trong phòng, chống tội phạm ma túy

Chuyện ông Xiết 'cột mốc'

Chuyện ông Xiết 'cột mốc'

Đối tượng người Lào bị bắt cùng 1.197 viên ma túy tổng hợp

Đối tượng người Lào bị bắt cùng 1.197 viên ma túy tổng hợp

Thanh Hóa thu giữ gần 1.200 viên ma túy tổng hợp

Thanh Hóa thu giữ gần 1.200 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 1.200 viên hồng phiến

Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 1.200 viên hồng phiến

Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển gần 1.200 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển gần 1.200 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 1.000 viên hồng phiến

Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 1.000 viên hồng phiến

Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển hơn 1.000 viên hồng phiến

Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển hơn 1.000 viên hồng phiến

Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 1.200 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 1.200 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển hơn 1000 viên hồng phiến

Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển hơn 1000 viên hồng phiến

Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép gần 1.200 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép gần 1.200 viên ma túy tổng hợp

Bắt đối tượng người Lào vận chuyển gần 1.200 viên hồng phiến

Bắt đối tượng người Lào vận chuyển gần 1.200 viên hồng phiến

Gia đình người Dao truyền đời bảo vệ cột mốc biên cương

Gia đình người Dao truyền đời bảo vệ cột mốc biên cương

Thanh Hóa: Truyền đời giữ cột mốc biên cương

Thanh Hóa: Truyền đời giữ cột mốc biên cương

Xuân về với các chiến sỹ biên phòng cắm bản

Xuân về với các chiến sỹ biên phòng cắm bản

Ông lão người Dao gần 30 năm bảo vệ cột mốc biên giới

Ông lão người Dao gần 30 năm bảo vệ cột mốc biên giới

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa thăm, chúc Tết quân và dân biên giới

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa thăm, chúc Tết quân và dân biên giới

Vững vàng 'thế trận lòng dân'

Vững vàng 'thế trận lòng dân'

Điểm tựa vững vàng trong cơn gian khó

Điểm tựa vững vàng trong cơn gian khó

Những già làng 'cột mốc'

Những già làng 'cột mốc'