Bộ đội biên phòng tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới khu vực biên giới

Bộ đội biên phòng tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới khu vực biên giới

Những 'cột mốc' đặc biệt ở biên giới Việt - Lào

Những 'cột mốc' đặc biệt ở biên giới Việt - Lào

BĐBP Thanh Hóa đạt nhiều thành tích trong phòng, chống tội phạm ma túy

BĐBP Thanh Hóa đạt nhiều thành tích trong phòng, chống tội phạm ma túy

Chuyện ông Xiết 'cột mốc'

Chuyện ông Xiết 'cột mốc'

Đối tượng người Lào bị bắt cùng 1.197 viên ma túy tổng hợp

Đối tượng người Lào bị bắt cùng 1.197 viên ma túy tổng hợp

Thanh Hóa thu giữ gần 1.200 viên ma túy tổng hợp

Thanh Hóa thu giữ gần 1.200 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 1.200 viên hồng phiến

Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 1.200 viên hồng phiến

Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển gần 1.200 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển gần 1.200 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 1.000 viên hồng phiến

Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 1.000 viên hồng phiến

Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển hơn 1.000 viên hồng phiến

Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển hơn 1.000 viên hồng phiến

Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 1.200 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 1.200 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển hơn 1000 viên hồng phiến

Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển hơn 1000 viên hồng phiến

Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép gần 1.200 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép gần 1.200 viên ma túy tổng hợp

Bắt đối tượng người Lào vận chuyển gần 1.200 viên hồng phiến

Bắt đối tượng người Lào vận chuyển gần 1.200 viên hồng phiến

Gia đình người Dao truyền đời bảo vệ cột mốc biên cương

Gia đình người Dao truyền đời bảo vệ cột mốc biên cương

Thanh Hóa: Truyền đời giữ cột mốc biên cương

Thanh Hóa: Truyền đời giữ cột mốc biên cương