Sơn La sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19 ngay tại khu vực biên giới

Sơn La sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19 ngay tại khu vực biên giới

Sơn La: Chung tay tháo gỡ khó khăn cho giáo viên, học sinh vùng biên Nà Mòn

Sơn La: Chung tay tháo gỡ khó khăn cho giáo viên, học sinh vùng biên Nà Mòn

Biên phòng Sơn La góp sức xây dựng đời sống mới nơi biên cương

Biên phòng Sơn La góp sức xây dựng đời sống mới nơi biên cương

Góp sức xây dựng đời sống mới nơi biên cương

Góp sức xây dựng đời sống mới nơi biên cương

Nghĩa tình nơi biên giới

Nghĩa tình nơi biên giới

Ấm áp hình ảnh những thầy thuốc mang quân hàm xanh nơi biên cương Tổ quốc

Ấm áp hình ảnh những thầy thuốc mang quân hàm xanh nơi biên cương Tổ quốc

Thầy thuốc quân hàm xanh chung tay chăm sóc sức khỏe đồng bào vùng biên

Những thầy thuốc mang quân hàm xanh nơi biên cương Tổ quốc

Nghĩa tình của người lính quân y với dân bản vùng biên