Thanh Hóa: Lật thuyền trên sông Lạch Bạng, 1 người mất tích

Thanh Hóa: Lật thuyền trên sông Lạch Bạng, 1 người mất tích

Lật tàu chở 7 ngư dân cùng 3 tấn ngao, 1 người mất tích

Lật tàu chở 7 ngư dân cùng 3 tấn ngao, 1 người mất tích

Thuyền chở ngao cùng 7 người lật úp giữa sông, 1 người mất tích

Thuyền chở ngao cùng 7 người lật úp giữa sông, 1 người mất tích

Lật đò trong đêm, 1 phụ nữ mất tích

Lật đò trong đêm, 1 phụ nữ mất tích

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Bạng

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Bạng

Lật thuyền trên sông, 1 phụ nữ mất tích

Lật thuyền trên sông, 1 phụ nữ mất tích

Lật đò chở ngao, 1 phụ nữ mất tích trên sông ở Thanh Hóa

Lật đò chở ngao, 1 phụ nữ mất tích trên sông ở Thanh Hóa

Thanh Hóa: Lật đò khiến 3 tấn ngao cùng 7 người rơi xuống sông

Thanh Hóa: Lật đò khiến 3 tấn ngao cùng 7 người rơi xuống sông

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Lạch Bạng

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Lạch Bạng