Chi 60 triệu đồng để mua 1.000 viên ma túy tổng hợp

Chi 60 triệu đồng để mua 1.000 viên ma túy tổng hợp

BĐBP Sơn La phá thành công Chuyên án 101L

Mật phục bắt một lượng lớn thuốc lá, ma túy tổng hợp

Mật phục bắt một lượng lớn thuốc lá, ma túy tổng hợp

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển thuê 3.200 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển thuê 3.200 viên ma túy tổng hợp

2 'nữ quái' vận chuyển thuê 3.200 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam

2 'nữ quái' vận chuyển thuê 3.200 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam

Bắt hai 'nữ quái' vận chuyển thuê hàng nghìn viên ma túy tổng hợp

Bắt hai 'nữ quái' vận chuyển thuê hàng nghìn viên ma túy tổng hợp

Biên phòng Sơn La: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển thuê 3.200 viên ma túy tổng hợp

Biên phòng Sơn La: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển thuê 3.200 viên ma túy tổng hợp