Hải quan Sơn La phối hợp bắt giữ 20.000 viên ma túy tổng hợp

Hải quan Sơn La phối hợp bắt giữ 20.000 viên ma túy tổng hợp

Vận chuyển trái phép 5.600 viên ma túy, một đối tượng chạy thoát

Vận chuyển trái phép 5.600 viên ma túy, một đối tượng chạy thoát

Hải quan Sơn La phối hợp bắt 5.600 viên ma túy tổng hợp

Hải quan Sơn La phối hợp bắt 5.600 viên ma túy tổng hợp

BĐBP Sơn La phá thành công Chuyên án 101L

Mật phục bắt một lượng lớn thuốc lá, ma túy tổng hợp

Mật phục bắt một lượng lớn thuốc lá, ma túy tổng hợp

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển thuê 3.200 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển thuê 3.200 viên ma túy tổng hợp

2 'nữ quái' vận chuyển thuê 3.200 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam

2 'nữ quái' vận chuyển thuê 3.200 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam

Bắt hai 'nữ quái' vận chuyển thuê hàng nghìn viên ma túy tổng hợp

Bắt hai 'nữ quái' vận chuyển thuê hàng nghìn viên ma túy tổng hợp

Biên phòng Sơn La: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển thuê 3.200 viên ma túy tổng hợp

Biên phòng Sơn La: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển thuê 3.200 viên ma túy tổng hợp