Quảng Bình: Ngư dân vớt được bộ phận nghi của máy bay

Quảng Bình: Ngư dân vớt được bộ phận nghi của máy bay

Phát hiện vật thể lạ nặng 200 kg rơi ở biển Quảng Bình

Phát hiện vật thể lạ nặng 200 kg rơi ở biển Quảng Bình

Quảng Bình: Vật thể nghi là của máy bay mắc lưới ngư dân

Quảng Bình: Vật thể nghi là của máy bay mắc lưới ngư dân

Vớt được vật thể lạ nặng 200kg nghi là mảnh vỡ của máy bay rơi xuống biển ở Quảng Bình

Vớt được vật thể lạ nặng 200kg nghi là mảnh vỡ của máy bay rơi xuống biển ở Quảng Bình

Phát hiện vật thể nghi của máy bay rơi trên biển Quảng Bình

Phát hiện vật thể nghi của máy bay rơi trên biển Quảng Bình

Ngư dân phát hiện vật thể lạ nghi của máy bay rơi xuống biển

Ngư dân phát hiện vật thể lạ nghi của máy bay rơi xuống biển

Ngư dân Quảng Bình phát hiện vật thể lạ nghi bộ phận máy bay

Ngư dân Quảng Bình phát hiện vật thể lạ nghi bộ phận máy bay

Ngư dân kéo lưới được vật thể nghi là bộ phận của máy bay

Ngư dân kéo lưới được vật thể nghi là bộ phận của máy bay

Phát hiện vật thể lạ nghi của máy bay rơi trên biển Quảng Bình

Phát hiện vật thể lạ nghi của máy bay rơi trên biển Quảng Bình

Quảng Bình: Phát hiện vật thể nghi là mảnh vỡ máy bay rơi xuống biển

Quảng Bình: Phát hiện vật thể nghi là mảnh vỡ máy bay rơi xuống biển

Phát hiện vật thể nghi của máy bay rơi xuống biển ở Quảng Bình

Phát hiện vật thể nghi của máy bay rơi xuống biển ở Quảng Bình

Phát hiện vật thể lạ nghi là của máy bay bị rơi xuống biển Quảng Bình

Phát hiện vật thể lạ nghi là của máy bay bị rơi xuống biển Quảng Bình

Ngư dân tìm thấy vật thể nghi là bộ phận của máy bay dưới biển Quảng Bình

Ngư dân tìm thấy vật thể nghi là bộ phận của máy bay dưới biển Quảng Bình