Xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam là xây dựng Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới

Xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam là xây dựng Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới

Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam sẽ được đưa ra Quốc hội thảo luận trong những ngày tới. Đây là hành lang...
Dưới bóng cờ bay - Kỳ cuối: Lời hẹn mùa Xuân

Dưới bóng cờ bay - Kỳ cuối: Lời hẹn mùa Xuân

Dưới bóng cờ bay - Kỳ 3: 'Đã thành đồng chí chung câu quân hành'…

Dưới bóng cờ bay - Kỳ 3: 'Đã thành đồng chí chung câu quân hành'…

Đồn Cái Cùng, lá cờ đầu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu

Đồn Cái Cùng, lá cờ đầu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu

Dưới bóng cờ bay - Kỳ 2: Miên man tình đất - tình người

Dưới bóng cờ bay - Kỳ 2: Miên man tình đất - tình người

Nụ cười người lính biển

Nụ cười người lính biển

Lễ hội Nghinh Ông ở Bạc Liêu rút kinh nghiệm từ vụ chìm tàu khiến 3 người chết