Lạng Sơn tăng cường chống buôn lậu qua biên giới dịp cuối năm

Lạng Sơn tăng cường chống buôn lậu qua biên giới dịp cuối năm

Chống buôn lậu ở đường biên dịp cuối năm

Chống buôn lậu ở đường biên dịp cuối năm

Bắt giữ hàng lậu

Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 100 tấn hàng hóa tại tỉnh Lạng Sơn

Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 100 tấn hàng hóa tại tỉnh Lạng Sơn

Phá đường dây buôn lậu lớn xuyên biên giới ở Lạng Sơn

Phá đường dây buôn lậu lớn xuyên biên giới ở Lạng Sơn

Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu lớn ở Lạng Sơn, thu hơn 100 tấn hàng

Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu lớn ở Lạng Sơn, thu hơn 100 tấn hàng

Lạng Sơn: Triệt phá đường dây buôn lậu qua biên giới liên quan đối tượng người nước ngoài

Lạng Sơn: Triệt phá đường dây buôn lậu qua biên giới liên quan đối tượng người nước ngoài

Bộ Công an bắt trên 100 tấn hàng hóa nhập lậu

Bộ Công an bắt trên 100 tấn hàng hóa nhập lậu

Triệt phá đường dây buôn lậu xuyên biên giới, thu giữ hơn 100 tấn hàng hóa

Triệt phá đường dây buôn lậu xuyên biên giới, thu giữ hơn 100 tấn hàng hóa

Thu giữ 100 tấn hàng nghi nhập lậu

Thu giữ 100 tấn hàng nghi nhập lậu

Đưa văn hóa, văn nghệ đến bản làng biên giới xứ Lạng

Đưa văn hóa, văn nghệ đến bản làng biên giới xứ Lạng

Phát huy sức mạnh tổng hợp đẩy lùi tội phạm ma túy trên biên giới

Phát huy sức mạnh tổng hợp đẩy lùi tội phạm ma túy trên biên giới

Đấu tranh kiềm chế tội phạm ma túy trên biên giới Cao Lộc

Đấu tranh kiềm chế tội phạm ma túy trên biên giới Cao Lộc