Cam Ranh: Ban hành Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2020

Cam Ranh: Ban hành Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2020

Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội BP Khánh Hòa sai phạm gì...đề xuất kỷ luật?

Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội BP Khánh Hòa sai phạm gì...đề xuất kỷ luật?

Đề nghị kỷ luật đối với nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh

Đề nghị kỷ luật đối với nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh

Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa bị đề nghị kỷ luật

Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa bị đề nghị kỷ luật

Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa bị kỷ luật

Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa bị kỷ luật

Vì sao nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa bị đề nghị kỷ luật?

Vì sao nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa bị đề nghị kỷ luật?

Đề nghị kỷ luật cựu chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Khánh Hòa

Đề nghị kỷ luật cựu chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa

Đề nghị kỷ luật nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa

Đề nghị kỷ luật nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa

Nguyên chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa bị đề nghị kỷ luật

Đề nghị kỷ luật nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa

Thông báo tìm chủ sở hữu tài sản chìm đắm

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phỏng tỉnh thăm các đồn biên phòng đóng quân trên đảo

Cách chức 2 lãnh đạo đồn biên phòng ở Cam Ranh cho thuê đất sai quy định

Thu hồi gần 10.000 m2 đất quốc phòng, kỷ luật sĩ quan cho thuê đất

Thu hồi gần 10.000 m2 đất quốc phòng, kỷ luật sĩ quan cho thuê đất

Cách chức lãnh đạo Đồn Biên phòng Bình Ba vì cho thuê đất quốc phòng trái phép

2 lãnh đạo đồn biên phòng cho thuê đất quốc phòng bị cách chức

Cam Ranh: Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ