Con nuôi của Đồn Biên phòng Nhật Lệ

Con nuôi của Đồn Biên phòng Nhật Lệ

Xử lý tàu giã cào 'tận diệt' hải sản trên vùng biển Hải Ninh

Xử lý tàu giã cào 'tận diệt' hải sản trên vùng biển Hải Ninh

Bàn giao nhà tình nghĩa cho bệnh binh nguyên là trinh sát Biên phòng

Bàn giao nhà tình nghĩa cho bệnh binh nguyên là trinh sát Biên phòng

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bệnh binh nguyên là trinh sát Biên phòng

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bệnh binh nguyên là trinh sát Biên phòng

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân

BĐBP Quảng Bình triển khai nhiều hoạt động 'Đền ơn đáp nghĩa'

BĐBP Quảng Bình triển khai nhiều hoạt động 'Đền ơn đáp nghĩa'

Hiệu quả từ mô hình 'Một tuần một câu hỏi' ở BĐBP Quảng Bình

Hiệu quả từ mô hình 'Một tuần một câu hỏi' ở BĐBP Quảng Bình

Quảng Bình: Đánh bắt hải sản bất cẩn, một ngư dân tử vong

Quảng Bình: Đánh bắt hải sản bất cẩn, một ngư dân tử vong

Quảng Bình: Một ngư dân không may bị lưới cuốn, bỏ mạng trên biển

Quảng Bình: Một ngư dân không may bị lưới cuốn, bỏ mạng trên biển

Lưới cuốn chân, kéo một ngư dân rơi xuống biển tử vong

Lưới cuốn chân, kéo một ngư dân rơi xuống biển tử vong

Một ngư dân Quảng Bình bị lưới quấn xuống biển tử vong

Một ngư dân Quảng Bình bị lưới quấn xuống biển tử vong

Bị cuốn vào lưới, một ngư dân tử nạn

Bị cuốn vào lưới, một ngư dân tử nạn

Bị lưới quấn vào chân kéo xuống biển, một ngư dân tử vong

Bị lưới quấn vào chân kéo xuống biển, một ngư dân tử vong

Một ngư dân tử vong khi đánh ghẹ trên biển

Một ngư dân tử vong khi đánh ghẹ trên biển

Quảng Bình: Phạt 2 tàu đánh bắt giã cào gần 50 triệu đồng

Quảng Bình: Phạt 2 tàu đánh bắt giã cào gần 50 triệu đồng

Quảng Bình: Bắt 2 tàu đánh cá tận diệt thủy sản trên biển

Quảng Bình: Bắt 2 tàu đánh cá tận diệt thủy sản trên biển

Tận diệt thủy sản bằng tàu giã cào lớn

Tận diệt thủy sản bằng tàu giã cào lớn

Quảng Bình: Bắt 2 tàu giã cào tận diệt thủy sản trên biển

Quảng Bình: Bắt 2 tàu giã cào tận diệt thủy sản trên biển

Bắt giữ 2 tàu giã cào tận diệt hải sản trên biển Quảng Bình

Bắt giữ 2 tàu giã cào tận diệt hải sản trên biển Quảng Bình

Bắt 2 tàu giã cào tận diệt thủy sản

Bắt 2 tàu giã cào tận diệt thủy sản

Tận diệt thủy sản, ngư dân bãi ngang kêu cứu

Tận diệt thủy sản, ngư dân bãi ngang kêu cứu