Đà Nẵng sẽ xây dựng Quảng trường lấy Thành Điện Hải làm trung tâm

Đà Nẵng sẽ xây dựng Quảng trường lấy Thành Điện Hải làm trung tâm

Đà Nẵng: Phát lộ tường hào, nền móng ở Di tích Thành Điện Hải

Đà Nẵng: Phát lộ tường hào, nền móng ở Di tích Thành Điện Hải

Đà Nẵng xây trung tâm hành chính cao 23 tầng phạm luật Di sản?

Đà Nẵng xây trung tâm hành chính cao 23 tầng phạm luật Di sản?

Thành Điện Hải, di tích quốc gia đặc biệt

Thành Điện Hải, di tích quốc gia đặc biệt

Thành Điện Hải đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

Thành Điện Hải đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

Thành Điện Hải đón nhận bằng di tích cấp quốc gia đặc biệt

Thành Điện Hải đón nhận bằng di tích cấp quốc gia đặc biệt

Thành Điện Hải trở thành di tích quốc gia đặc biệt

Thành Điện Hải trở thành di tích quốc gia đặc biệt

Thành Điện Hải được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

Thành Điện Hải được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

Đà Nẵng đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải

Đà Nẵng đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải

Thành Điện Hải được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Thành Điện Hải được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Đà Nẵng: Thành Điện Hải vinh dự xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

Đà Nẵng: Thành Điện Hải vinh dự xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

Đà Nẵng đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải

Đà Nẵng đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải

Thành Điện Hải đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Thành Điện Hải đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Đà Nẵng đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải

Đà Nẵng đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải

Nơi lưu dấu danh tướng Nguyễn Tri Phương đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt

Nơi lưu dấu danh tướng Nguyễn Tri Phương đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt

Trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải cho Đà Nẵng

Trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải cho Đà Nẵng

Đà Nẵng đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải

Đà Nẵng đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải

Thành Điện Hải đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Thành Điện Hải đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Tôn tạo di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải

Tôn tạo di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải

Thành Điện Hải được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Thành Điện Hải được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Đà Nẵng sẽ xây dựng Quảng trường lấy Thành Điện Hải làm trung tâm

Đà Nẵng sẽ xây dựng Quảng trường lấy Thành Điện Hải làm trung tâm

Đà Nẵng: Xây quảng trường lấy di tích Thành Điện Hải làm trung tâm

Đà Nẵng: Xây quảng trường lấy di tích Thành Điện Hải làm trung tâm