Khơi nguồn sức mạnh, chọn đúng trọng tâm

Khơi nguồn sức mạnh, chọn đúng trọng tâm

Những năm qua, Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) ở Trường Sĩ quan Lục quân (SQLQ) 2 giành được những...