Khu trung tâm Đà Lạt được quy hoạch lại như thế nào?

Khu trung tâm Đà Lạt được quy hoạch lại như thế nào?

Hiện trạng khu trung tâm Hòa Bình sắp bị phá bỏ của Đà Lạt

Hiện trạng khu trung tâm Hòa Bình sắp bị phá bỏ của Đà Lạt

Trung tâm Đà Lạt sẽ ra sao sau quy hoạch?

Trung tâm Đà Lạt sẽ ra sao sau quy hoạch?

Khu Hòa Bình thành cao tầng, người dân thẫn thờ: Không còn là Đà Lạt

Khu Hòa Bình thành cao tầng, người dân thẫn thờ: Không còn là Đà Lạt

Đừng bêtông hóa Đà Lạt!

Đừng bêtông hóa Đà Lạt!

Công bố quy hoạch mới khu Hòa Bình của TP Đà Lạt

Công bố quy hoạch mới khu Hòa Bình của TP Đà Lạt

Đập bỏ di sản để làm dự án ở trung tâm Đà Lạt

Đập bỏ di sản để làm dự án ở trung tâm Đà Lạt

Rạp hát Hòa Bình và Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt sẽ bị đập bỏ, di dời

Rạp hát Hòa Bình và Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt sẽ bị đập bỏ, di dời

Sẽ dỡ bỏ rạp Hòa Bình ở trung tâm Đà Lạt, nhiều người không khỏi tiếc nuối

Sẽ dỡ bỏ rạp Hòa Bình ở trung tâm Đà Lạt, nhiều người không khỏi tiếc nuối

Diện mạo mới cho 'trái tim' đô thị phố núi Đà Lạt

Diện mạo mới cho 'trái tim' đô thị phố núi Đà Lạt