Công tác an ninh được siết chặt tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018

Công tác an ninh được siết chặt tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018: Ý kiến trái chiều bỏ hay giữ truyền thống thiếu nhân văn?

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018: Ý kiến trái chiều bỏ hay giữ truyền thống thiếu nhân văn?

Chung kết chọi trâu Đồ Sơn 2018, còn có những hạt sạn

Chung kết chọi trâu Đồ Sơn 2018, còn có những hạt sạn

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018: Gay cấn, hồi hộp trong từng kháp đấu

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018: Gay cấn, hồi hộp trong từng kháp đấu

Chung kết chọi trâu Đồ Sơn 2018: Ông trâu số 12 xứng đáng vô địch

Chung kết chọi trâu Đồ Sơn 2018: Ông trâu số 12 xứng đáng vô địch

Giá vé gửi xe 'cắt cổ' tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018

Giá vé gửi xe 'cắt cổ' tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018

Những điểm mới trong Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018

Những điểm mới trong Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018

Hồi hộp nghẹt thở xem màn quyết chiến của các 'ông trâu' Đồ Sơn, Hải Phòng

Hồi hộp nghẹt thở xem màn quyết chiến của các 'ông trâu' Đồ Sơn, Hải Phòng

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn: Trâu số 12 vô địch sau trận 'huyết chiến'

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn: Trâu số 12 vô địch sau trận 'huyết chiến'

Người hâm mộ đội mưa đến Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018

Người hâm mộ đội mưa đến Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018

Lễ hội chọi Trâu Đồ Sơn 2018 không bán vé, vẫn an toàn tuyệt đối

Lễ hội chọi Trâu Đồ Sơn 2018 không bán vé, vẫn an toàn tuyệt đối

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018: Trâu chọi nặng hơn 1 tấn tung đòn hiểm

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018: Trâu chọi nặng hơn 1 tấn tung đòn hiểm

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018 đang diễn ra kịch tính, hấp dẫn

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018 đang diễn ra kịch tính, hấp dẫn

Chung kết chọi trâu Đồ Sơn 2018: Trâu trong sân đang chọi, trâu ngoài sân đã lên phản

Chung kết chọi trâu Đồ Sơn 2018: Trâu trong sân đang chọi, trâu ngoài sân đã lên phản

Chung kết chọi trâu Đồ Sơn 2018: Miễn phí vào sân, hàng nghìn người phải đứng ngoài

Chung kết chọi trâu Đồ Sơn 2018: Miễn phí vào sân, hàng nghìn người phải đứng ngoài

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn trước giờ 'G': Có xảy ra 'vỡ trận'?

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn trước giờ 'G': Có xảy ra 'vỡ trận'?

Không bán vé vào sân trong Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018

Không bán vé vào sân trong Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018

Hải Phòng: Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018 không tổ chức bán vé

Hải Phòng: Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018 không tổ chức bán vé

Hải Phòng không thu phí xem chọi trâu

Hải Phòng không thu phí xem chọi trâu

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn sẽ không được bán vé

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn sẽ không được bán vé

Kiên quyết không bán vé tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018

Kiên quyết không bán vé tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018

Phải điều chỉnh quy mô, hình thức tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Gian nan việc cấm lan truyền lễ hội chọi trâu

Gian nan việc cấm lan truyền lễ hội chọi trâu

Giữ gìn bản sắc văn hóa lễ hội