Xử nghiêm vụ khoan nhầm chân

Xử nghiêm vụ khoan nhầm chân

Bệnh viện Chợ Rẫy lên tiếng về vụ việc khoan nhầm bệnh nhân

Bệnh viện Chợ Rẫy lên tiếng về vụ việc khoan nhầm bệnh nhân

Bệnh viện Chợ Rẫy lên tiếng về việc bệnh nhân gãy đốt sống, bác sĩ khoan nhầm cẳng chân

Bệnh viện Chợ Rẫy lên tiếng về việc bệnh nhân gãy đốt sống, bác sĩ khoan nhầm cẳng chân

Vụ khoan nhầm cẳng chân bệnh nhân: Bệnh viện Chợ Rẫy báo cáo Bộ Y tế thế nào?

Vụ khoan nhầm cẳng chân bệnh nhân: Bệnh viện Chợ Rẫy báo cáo Bộ Y tế thế nào?

Bệnh viện Chợ Rẫy báo cáo Bộ Y tế vụ khoan nhầm cẳng chân

Bệnh viện Chợ Rẫy báo cáo Bộ Y tế vụ khoan nhầm cẳng chân

Bệnh nhân gãy đốt sống ngực, bác sĩ khoan nhầm cẳng chân: Bệnh viện Chợ Rẫy nói gì?

Bệnh nhân gãy đốt sống ngực, bác sĩ khoan nhầm cẳng chân: Bệnh viện Chợ Rẫy nói gì?

BV Chợ Rẫy xin lỗi vụ 'gãy đốt sống ngực, khoan nhầm cẳng chân'

BV Chợ Rẫy xin lỗi vụ 'gãy đốt sống ngực, khoan nhầm cẳng chân'

Đưa nhầm bệnh nhân đi… khoan chân: BV Chợ Rẫy báo cáo gì cho Bộ Y tế?

Đưa nhầm bệnh nhân đi… khoan chân: BV Chợ Rẫy báo cáo gì cho Bộ Y tế?

Vụ khoan nhầm chân bệnh nhân: Lãnh đạo bệnh viện Chợ Rẫy lên tiếng

Vụ khoan nhầm chân bệnh nhân: Lãnh đạo bệnh viện Chợ Rẫy lên tiếng

Bệnh viện Chợ Rẫy trả lời Bộ Y tế về sự cố 'khoan nhầm cẳng chân'

Bệnh viện Chợ Rẫy trả lời Bộ Y tế về sự cố 'khoan nhầm cẳng chân'

Vụ bệnh nhân gãy xương sườn bị khoan nhầm chân: Do nhầm lẫn bệnh nhân

Vụ bệnh nhân gãy xương sườn bị khoan nhầm chân: Do nhầm lẫn bệnh nhân

BV Chợ Rẫy tập huấn lại quy trình an toàn người bệnh sau khi khoan nhầm chân

BV Chợ Rẫy tập huấn lại quy trình an toàn người bệnh sau khi khoan nhầm chân

Gãy đốt sống ngực khoan nhầm cẳng chân do nhầm bệnh nhân

Gãy đốt sống ngực khoan nhầm cẳng chân do nhầm bệnh nhân

Bệnh viện Chợ Rẫy xin lỗi người bệnh vụ khoan nhầm cẳng chân

Bệnh viện Chợ Rẫy xin lỗi người bệnh vụ khoan nhầm cẳng chân

Gãy đốt sống, khoan nhầm cẳng chân: Bệnh viện hỗ trợ toàn bộ chi phí

Gãy đốt sống, khoan nhầm cẳng chân: Bệnh viện hỗ trợ toàn bộ chi phí

Vụ gãy xương ngực bị khoan chân ở BV Chợ Rẫy: 'Nhầm lẫn giữa bệnh nhân này và bệnh nhân khác'

Vụ gãy xương ngực bị khoan chân ở BV Chợ Rẫy: 'Nhầm lẫn giữa bệnh nhân này và bệnh nhân khác'

Lý do BV Chợ Rẫy xuyên đinh nhầm chân bệnh nhân đau cột sống

Lý do BV Chợ Rẫy xuyên đinh nhầm chân bệnh nhân đau cột sống

Bộ Y tế gửi công văn khẩn chỉ đạo vụ bệnh viện Chợ Rẫy khoan nhầm chân bệnh nhân

Bộ Y tế gửi công văn khẩn chỉ đạo vụ bệnh viện Chợ Rẫy khoan nhầm chân bệnh nhân

Yêu cầu BV Chợ Rẫy giải trình khẩn vụ 'gãy đốt sống khoan nhầm cẳng chân'

Yêu cầu BV Chợ Rẫy giải trình khẩn vụ 'gãy đốt sống khoan nhầm cẳng chân'

Bộ Y tế yêu cầu xử nghiêm vụ 'bệnh nhân gãy xương ngực, bệnh viện khoan cẳng chân'

Bộ Y tế yêu cầu xử nghiêm vụ 'bệnh nhân gãy xương ngực, bệnh viện khoan cẳng chân'

Gãy đốt sống ngực khoan nhầm cẳng chân: Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương xác minh

Gãy đốt sống ngực khoan nhầm cẳng chân: Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương xác minh

Xác minh vụ gãy đốt sống ngực, vào bệnh viện bị khoan nhầm cẳng chân

Xác minh vụ gãy đốt sống ngực, vào bệnh viện bị khoan nhầm cẳng chân

Đình chỉ nhân viên y tế khoan nhầm cẳng chân bệnh nhân

Đình chỉ nhân viên y tế khoan nhầm cẳng chân bệnh nhân

Khoan nhầm cẳng chân bệnh nhân, hai nhân viên bệnh viện Chợ Rẫy bị đình chỉ

Khoan nhầm cẳng chân bệnh nhân, hai nhân viên bệnh viện Chợ Rẫy bị đình chỉ

Bệnh viện Chợ Rẫy nói gì về vụ 'gãy đốt sống, khoan nhầm cẳng chân''?

Bệnh viện Chợ Rẫy nói gì về vụ 'gãy đốt sống, khoan nhầm cẳng chân''?

Gãy đốt sống bị khoan nhầm cẳng chân vì bác sĩ nhầm ... bệnh nhân

Gãy đốt sống bị khoan nhầm cẳng chân vì bác sĩ nhầm ... bệnh nhân

Lập hội đồng chuyên môn để kiểm tra vụ nhân viên y tế khoan nhầm chân bệnh nhân tại BV Chợ Rẫy

Lập hội đồng chuyên môn để kiểm tra vụ nhân viên y tế khoan nhầm chân bệnh nhân tại BV Chợ Rẫy

Vụ bác sĩ khoan nhầm cẳng chân bệnh nhân: Đình chỉ 2 nhân viên y tế

Vụ bác sĩ khoan nhầm cẳng chân bệnh nhân: Đình chỉ 2 nhân viên y tế

Khoan nhầm cẳng chân của bệnh nhân, đình chỉ công tác hai nhân viên y tế

Khoan nhầm cẳng chân của bệnh nhân, đình chỉ công tác hai nhân viên y tế

Vụ khoan nhầm chân bệnh nhân ở bệnh viện Chợ Rẫy: Đình chỉ 2 nhân viên bệnh viện

Vụ khoan nhầm chân bệnh nhân ở bệnh viện Chợ Rẫy: Đình chỉ 2 nhân viên bệnh viện

Bệnh nhân gãy đốt sống ngực bị khoan nhầm cẳng chân

Bệnh nhân gãy đốt sống ngực bị khoan nhầm cẳng chân

Vụ bác sĩ khoan nhầm cẳng chân bệnh nhân: Đình chỉ 2 nhân viên y tế

Vụ bác sĩ khoan nhầm cẳng chân bệnh nhân: Đình chỉ 2 nhân viên y tế

Vụ 'gãy đốt sống, khoan nhầm cẳng chân': Đình chỉ công tác 2 người

Vụ 'gãy đốt sống, khoan nhầm cẳng chân': Đình chỉ công tác 2 người

Chấn thương đốt sống, khoan nhầm cẳng chân: Kỷ luật nhân viên liên quan

Chấn thương đốt sống, khoan nhầm cẳng chân: Kỷ luật nhân viên liên quan

Bệnh nhân gãy đốt sống ngực, bệnh viện khoan nhầm cẳng chân

Bệnh nhân gãy đốt sống ngực, bệnh viện khoan nhầm cẳng chân

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM): Đình chỉ hai nhân viên khoan nhầm cẳng chân bệnh nhân

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM): Đình chỉ hai nhân viên khoan nhầm cẳng chân bệnh nhân

Gãy đốt sống ngực bị khoan nhầm cẳng chân, bệnh viện nói gì?

Gãy đốt sống ngực bị khoan nhầm cẳng chân, bệnh viện nói gì?

Bệnh nhân gãy đốt sống ngực, bệnh viện khoan nhầm cẳng chân

Bệnh nhân gãy đốt sống ngực, bệnh viện khoan nhầm cẳng chân

Bệnh nhân chấn thương đốt cột sống, bệnh viện khoan nhầm cẳng chân

Bệnh nhân chấn thương đốt cột sống, bệnh viện khoan nhầm cẳng chân

Chấn thương ở ngực nhưng khoan cẳng chân, bệnh viện Chợ Rẫy phải bồi thường cho bệnh nhân

Chấn thương ở ngực nhưng khoan cẳng chân, bệnh viện Chợ Rẫy phải bồi thường cho bệnh nhân

Khoan nhầm cẳng chân khi bệnh nhân gãy đốt sống ngực

Khoan nhầm cẳng chân khi bệnh nhân gãy đốt sống ngực

Bệnh nhân ở Cà Mau gãy đốt sống ngực, bệnh viện phẫu thuật nhầm cẳng chân

Bệnh nhân ở Cà Mau gãy đốt sống ngực, bệnh viện phẫu thuật nhầm cẳng chân

Nhầm lẫn hy hữu: Bệnh nhân gãy đốt sống ngực bị bác sĩ đưa đi khoan chân

Nhầm lẫn hy hữu: Bệnh nhân gãy đốt sống ngực bị bác sĩ đưa đi khoan chân

Khám miễn phí bệnh cong vẹo cột sống cho trẻ em

Khám miễn phí bệnh cong vẹo cột sống cho trẻ em

Khám và tư vấn miễn phí bệnh lý cột sống

Khám và tư vấn miễn phí bệnh lý cột sống

Bệnh viện Bạch Mai khám, tư vấn miễn phí cho các bệnh nhân có bệnh lý cột sống

Bệnh viện Bạch Mai khám, tư vấn miễn phí cho các bệnh nhân có bệnh lý cột sống

Khám thai 10 lần bác sĩ đều khuyên nên phá bỏ, người phụ nữ kiên quyết không nghe và cuối cùng kì tích đã xuất hiện

Khám thai 10 lần bác sĩ đều khuyên nên phá bỏ, người phụ nữ kiên quyết không nghe và cuối cùng kì tích đã xuất hiện

Hạt đu đủ có tác dụng chữa bệnh không ngờ

Hạt đu đủ có tác dụng chữa bệnh không ngờ

Yoga cho người khuyết tật

Yoga cho người khuyết tật

Người dùng thuốc trị loãng xương sẽ gặp những khó chịu này

Người dùng thuốc trị loãng xương sẽ gặp những khó chịu này

Nếu bị đau lưng lâu ngày không khỏi, bạn có thể đã mắc bệnh

Nếu bị đau lưng lâu ngày không khỏi, bạn có thể đã mắc bệnh

Bài tập chữa đau cổ vai gáy mạn tính hiệu quả ngay lần tập đầu tiên

Bài tập chữa đau cổ vai gáy mạn tính hiệu quả ngay lần tập đầu tiên

5 bài thuốc chữa thoái hóa cột sống lưng được đúc rút, thực nghiệm qua nhiều đời

5 bài thuốc chữa thoái hóa cột sống lưng được đúc rút, thực nghiệm qua nhiều đời

Coi chừng bị đột quỵ vì thói quen bẻ cổ

Coi chừng bị đột quỵ vì thói quen bẻ cổ

Cách giữ lưng luôn thẳng

Cách giữ lưng luôn thẳng

Thoát vị đĩa đệm, bệnh của cuộc sống hiện đại

Thoát vị đĩa đệm, bệnh của cuộc sống hiện đại

Thoát vị đĩa đệm, bệnh của cuộc sống hiện đại

Thoát vị đĩa đệm, bệnh của cuộc sống hiện đại

Phương pháp tập đau cổ vai gáy mạn tính

Phương pháp tập đau cổ vai gáy mạn tính

Đau lưng có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh- cách giảm nguy cơ và cải thiện cơn đau

Đau lưng có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh- cách giảm nguy cơ và cải thiện cơn đau

Bật dậy đi được sau khi bơm 'xi măng' vào cột sống

Bật dậy đi được sau khi bơm 'xi măng' vào cột sống

Vụ gia đình 'tố' bệnh viện tắc trách: Sở y tế nói gì?

Vụ gia đình 'tố' bệnh viện tắc trách: Sở y tế nói gì?

Folio bổ sung hàm lượng acid folic lý tưởng cho các mẹ bầu!

Folio bổ sung hàm lượng acid folic lý tưởng cho các mẹ bầu!

Phẫu thuật nội soi trong bụng mẹ cứu thai nhi bị nứt đốt sống

Phẫu thuật nội soi trong bụng mẹ cứu thai nhi bị nứt đốt sống

Đau nhức xương khớp êm ru trở lại với bài thuốc thảo dược quý vùng núi

Đau nhức xương khớp êm ru trở lại với bài thuốc thảo dược quý vùng núi

TP.HCM: 2 người phụ nữ bị côn đồ đánh vào đầu, gẫy đốt sống

TP.HCM: 2 người phụ nữ bị côn đồ đánh vào đầu, gẫy đốt sống

Côn đồ ngang nhiên phá nhà dân ở trung tâm TPHCM, 2 người bị đánh nhập viện

Côn đồ ngang nhiên phá nhà dân ở trung tâm TPHCM, 2 người bị đánh nhập viện

4 cơn đau lưng là dấu hiệu của viêm cột sống dính khớp

4 cơn đau lưng là dấu hiệu của viêm cột sống dính khớp

Những biến chứng nguy hiểm của thoát vị đĩa đệm, cần xử trí kịp thời

Những biến chứng nguy hiểm của thoát vị đĩa đệm, cần xử trí kịp thời

Thực hiện thành công 3 ca phẫu thuật cột sống bằng kỹ thuật mới

Thực hiện thành công 3 ca phẫu thuật cột sống bằng kỹ thuật mới

Đau vai gáy và những điều cần biết

Đau vai gáy và những điều cần biết

Xoay cổ cho đỡ mỏi, cô gái 23 tuổi đột quỵ, liệt nửa người

Xoay cổ cho đỡ mỏi, cô gái 23 tuổi đột quỵ, liệt nửa người

Thói quen tưởng vô hại, cả thế giới đều có nhưng khiến cô gái bị liệt nửa người

Thói quen tưởng vô hại, cả thế giới đều có nhưng khiến cô gái bị liệt nửa người

Nông dân phát hiện 'siêu voi' huyền thoại mastodon giữa đồng

Nông dân phát hiện 'siêu voi' huyền thoại mastodon giữa đồng

Thiếu nữ bẻ khớp cổ cho đỡ mỏi và kết bất ngờ, kinh dị

Thiếu nữ bẻ khớp cổ cho đỡ mỏi và kết bất ngờ, kinh dị

Sự thật kinh hoàng về vụ giết người ở Santa Rosa

Sự thật kinh hoàng về vụ giết người ở Santa Rosa

Bệnh nhân thoát khỏi đau cột sống thắt lưng, đi lại được nhờ cách này

Bệnh nhân thoát khỏi đau cột sống thắt lưng, đi lại được nhờ cách này

Trì hoãn điều trị khiến bệnh lý cột sống trở nặng

Trì hoãn điều trị khiến bệnh lý cột sống trở nặng

Bẻ cổ kêu răng rắc, cô gái trẻ bị liệt nửa người

Bẻ cổ kêu răng rắc, cô gái trẻ bị liệt nửa người

Điều trị thoát vị đĩa đệm không phẫu thuật ở Phòng khám ACC

Điều trị thoát vị đĩa đệm không phẫu thuật ở Phòng khám ACC

Glucosamin Khớp Thảo Đan: Mập mờ quảng cáo, lừa dối khách hàng?

Glucosamin Khớp Thảo Đan: Mập mờ quảng cáo, lừa dối khách hàng?

Liệt chân vì thoát vị đĩa đệm

Liệt chân vì thoát vị đĩa đệm

Trao gần 18 triệu đồng cho em Lê Văn Vũ bị tai nạn

Trao gần 18 triệu đồng cho em Lê Văn Vũ bị tai nạn

Bé gái mang cột sống vẹo 70 độ, phương pháp điều trị căn bệnh này

Bé gái mang cột sống vẹo 70 độ, phương pháp điều trị căn bệnh này

Vượt ngàn ngọn núi cao tìm dược liệu quý chữa đau nhức xương khớp cho bà con

Vượt ngàn ngọn núi cao tìm dược liệu quý chữa đau nhức xương khớp cho bà con

Sống như đóa hoa

Sống như đóa hoa

Biết hậu quả khủng khiếp này, không bao giờ dám 'tranh thủ' ngủ gục trên bàn

Biết hậu quả khủng khiếp này, không bao giờ dám 'tranh thủ' ngủ gục trên bàn

Xe giường nằm cháy trơ khung, 30 hành khách may mắn thoát nạn

Xe giường nằm cháy trơ khung, 30 hành khách may mắn thoát nạn

Thoát cảnh ngồi xe lăn nhờ phẫu thuật thay đĩa đệm

Thoát cảnh ngồi xe lăn nhờ phẫu thuật thay đĩa đệm

Công an vào cuộc vụ sập giàn giáo khiến 8 người bị thương

Công an vào cuộc vụ sập giàn giáo khiến 8 người bị thương

Điều tra vụ sập giàn giáo công trình xây dựng khiến 8 người bị thương

Điều tra vụ sập giàn giáo công trình xây dựng khiến 8 người bị thương

Vụ sập nhà ở Đắk Lắk: Đơn vị thi công báo cáo gian dối

Vụ sập nhà ở Đắk Lắk: Đơn vị thi công báo cáo gian dối

Vụ sập công trình tại Đắk Lắk: Báo cáo gian dối số người bị thương

Vụ sập công trình tại Đắk Lắk: Báo cáo gian dối số người bị thương

Giàn giáo bất ngờ đổ sập khiến 8 người bị thương

Giàn giáo bất ngờ đổ sập khiến 8 người bị thương

Sập công trình Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk, 8 người bị thương

Sập công trình Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk, 8 người bị thương

Sập công trình Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk, 8 người bị thương

Sập công trình Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk, 8 người bị thương

Sập giàn giáo công trình đang thi công, 8 người bị thương phải nhập viện

Sập giàn giáo công trình đang thi công, 8 người bị thương phải nhập viện

Sập giàn giáo công trình Trung tâm dịch vụ việc làm Đắk Lắk, 8 người nhập viện

Sập giàn giáo công trình Trung tâm dịch vụ việc làm Đắk Lắk, 8 người nhập viện

Đắk Lắk: Sập công trình giáo, bê tông tươi 8 người nhập viện cấp cứu

Đắk Lắk: Sập công trình giáo, bê tông tươi 8 người nhập viện cấp cứu

8 người bị thương do sập công trình Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk

8 người bị thương do sập công trình Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk

Sập công trình Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk: 8 người bị thương

Sập công trình Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk: 8 người bị thương