Người thường đứng hàng sau

Người thường đứng hàng sau

Trong sách 'Tâm sự với tim' (về ba tôi - Đống Ngạc)' do NXB Hội Nhà văn vừa phát hành (2020), tác giả Đống...