Vinamilk với chương trình 'Sữa học đường' Hà Nội

Vinamilk với chương trình 'Sữa học đường' Hà Nội

Nhân rộng đấu thầu công khai 'sữa học đường' tại Hà Nội, tiết kiệm hàng nghìn tỷ

Nhân rộng đấu thầu công khai 'sữa học đường' tại Hà Nội, tiết kiệm hàng nghìn tỷ

Hà Nội tiết kiệm hơn 350 tỷ đồng từ đấu thầu công khai

Hà Nội tiết kiệm hơn 350 tỷ đồng từ đấu thầu công khai

Nhân rộng đấu thầu công khai sữa học đường tại Hà Nội, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng tiền ngân sách

Nhân rộng đấu thầu công khai sữa học đường tại Hà Nội, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng tiền ngân sách

Nhân rộng đấu thầu công khai 'sữa học đường' tại Hà Nội, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng tiền ngân sách

Nhân rộng đấu thầu công khai 'sữa học đường' tại Hà Nội, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng tiền ngân sách

Dư âm cuộc đấu thầu Sữa học đường 4.000 tỷ của HN

Dư âm cuộc đấu thầu Sữa học đường 4.000 tỷ của HN

Nhân rộng đấu thầu công khai 'sữa học đường' tại Hà Nội, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng tiền ngân sách

Nhân rộng đấu thầu công khai 'sữa học đường' tại Hà Nội, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng tiền ngân sách

Đấu thầu công khai 'sữa học đường' tại Hà Nội, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng tiền ngân sách

Đấu thầu công khai 'sữa học đường' tại Hà Nội, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng tiền ngân sách

Nhân rộng đấu thầu công khai 'sữa học đường' tại Hà Nội, tiết kiệm hàng nghìn tỷ

Nhân rộng đấu thầu công khai 'sữa học đường' tại Hà Nội, tiết kiệm hàng nghìn tỷ

2.954 đồng/hộp sữa 180ml: Bài học đấu thầu công khai của Hà Nội

2.954 đồng/hộp sữa 180ml: Bài học đấu thầu công khai của Hà Nội

Nhân rộng đấu thầu công khai 'sữa học đường' tại Hà Nội, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng tiền ngân sách

Nhân rộng đấu thầu công khai 'sữa học đường' tại Hà Nội, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng tiền ngân sách

Dư âm cuộc đấu thầu Sữa học đường 4.000 tỷ của Hà Nội

Dư âm cuộc đấu thầu Sữa học đường 4.000 tỷ của Hà Nội

Vinamilk tri ân các anh hùng liệt sĩ

Vinamilk tri ân các anh hùng liệt sĩ

700 em nhỏ tại Vĩnh Phúc được nhận 66.000 ly sữa nhân dịp Trung thu 2018

700 em nhỏ tại Vĩnh Phúc được nhận 66.000 ly sữa nhân dịp Trung thu 2018

Trao 64.000 ly sữa cho 700 học sinh nghèo Bình Định

Trao 64.000 ly sữa cho 700 học sinh nghèo Bình Định