Bắc Giang công nhận thêm 02 điểm du lịch

Bắc Giang công nhận thêm 02 điểm du lịch

Bắc Giang: Dừng tổ chức lễ hội, mọi hoạt động tại các di tích để phòng dịch bệnh

Bắc Giang: Dừng tổ chức lễ hội, mọi hoạt động tại các di tích để phòng dịch bệnh

Thu hút du khách từ sản phẩm du lịch lịch sử - văn hóa

Thu hút du khách từ sản phẩm du lịch lịch sử - văn hóa

Sôi động Ngày thơ Việt Nam tại thành phố Bắc Giang

Sôi động Ngày thơ Việt Nam tại thành phố Bắc Giang

Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 17

Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 17

Sôi động Ngày thơ Việt Nam

Sôi động Ngày thơ Việt Nam

Quần tụ thơ ca thế giới tại đền Xương Giang trong Ngày thơ Việt Nam