Quê hương các vua Trần nằm ở đâu?

Quê hương các vua Trần nằm ở đâu?

Khai hội đền Trần Nam Định

Khai hội đền Trần Nam Định

Khai ấn đền Trần Nam Định Xuân Kỷ hợi 2019

Khai ấn đền Trần Nam Định Xuân Kỷ hợi 2019

Hình ảnh biển người trong đêm khai ấn đền Trần

Hình ảnh biển người trong đêm khai ấn đền Trần

Lễ phát lương đền Trần Thương năm 2019

Lễ phát lương đền Trần Thương năm 2019

Hàng nghìn người tấp nập dâng hương trước giờ khai ấn đền Trần

Hàng nghìn người tấp nập dâng hương trước giờ khai ấn đền Trần

Chưa khai hội đền Trần, du khách đã có ấn trong tay

Làm tốt công tác chuẩn bị lễ hội đền Trần

Lễ khai ấn đền Trần: Lực lượng bảo vệ an ninh lên đến 2.300 người

Ngày mai, ấn Đền Trần sẽ phát không giới hạn số lượng

Lễ hội đền Trần 2019 phát ấn từ 5 giờ sáng, không giới hạn số lượng

Lễ hội đền Trần 2019 sẽ phát ấn từ 5 giờ sáng

Nam Định: Du khách đến đền Trần đi lễ cầu may ngay trong những ngày đầu năm

Tấp nập du khách đến đền Trần đầu năm mới

Câu chuyện về ấn Đền Trần…

Lắp đặt camera giám sát an ninh và phát hiện các hành vi phản cảm tại Lễ hội đền Trần Nam Định

Lễ hội đền Trần 2019: Không thay đổi cách phát ấn

Đảm bảo đủ lượng ấn phát trong lễ hội đền Trần

Duy trì 16 camera an ninh tại Lễ khai ấn Đền Trần năm 2019

Mùa lễ hội đền Trần 2019: Đảm bảo đủ lượng lá ấn phục vụ người dân và du khách

Sẽ không khôi phục phát ấn đền Trần vào lúc nửa đêm

Khai ấn đền Trần: Không còn cảnh chen chúc xô đẩy