Bạo lực gia tăng tại Ấn Độ sau phán quyết về đền thiêng Sabarimala

Bạo lực gia tăng tại Ấn Độ sau phán quyết về đền thiêng Sabarimala

Vào đền thiêng 2 phụ nữ Ấn Độ bị truy sát

Vào đền thiêng 2 phụ nữ Ấn Độ bị truy sát

Căng thẳng liên quan việc phụ nữ vào đền thiêng Sabarimala ở Ấn Độ

Căng thẳng liên quan việc phụ nữ vào đền thiêng Sabarimala ở Ấn Độ

Phụ nữ Ấn Độ phải đi trốn vì vào đền thiêng, biểu tình nổ khắp bang

Phụ nữ Ấn Độ phải đi trốn vì vào đền thiêng, biểu tình nổ khắp bang

'Bức tường phụ nữ' dài 620 km ở Ấn Độ

'Bức tường phụ nữ' dài 620 km ở Ấn Độ

Bạo động nổ ra tại Ấn Độ sau khi 2 phụ nữ phá lệ xông vào đền thiêng

Bạo động nổ ra tại Ấn Độ sau khi 2 phụ nữ phá lệ xông vào đền thiêng

Bức tường nữ giới

Bức tường nữ giới

Hàng triệu phụ nữ Ấn Độ biểu tình ủng hộ quyền được viếng đền

Hàng triệu phụ nữ Ấn Độ biểu tình ủng hộ quyền được viếng đền

Hai phụ nữ Ấn Độ đầu tiên đặt chân vào đền thiêng Sabarimala

Hai phụ nữ Ấn Độ đầu tiên đặt chân vào đền thiêng Sabarimala

Xung đột âm ỉ ở Ấn Độ quanh chuyện phụ nữ bị cấm vào đền thiêng

Xung đột âm ỉ ở Ấn Độ quanh chuyện phụ nữ bị cấm vào đền thiêng

Vùng đất cấm tất cả phụ nữ và động vật giống cái

Vùng đất cấm tất cả phụ nữ và động vật giống cái

Phụ nữ bị tấn công khi vào đền thiêng tại Ấn Độ

Phụ nữ bị tấn công khi vào đền thiêng tại Ấn Độ