Ngôi đền cô đơn nhất thế giới ở Tây Tạng

Ngôi đền cô đơn nhất thế giới ở Tây Tạng

Đền Rituo ở Tây Tạng nằm tách biệt và chỉ có một nhà sư tu hành, nơi đây được nhiều tờ báo nước ngoài gọi...