Nghệ An: Loạn giá vé gửi xe tại các đền chùa đầu năm mới

Nghệ An: Loạn giá vé gửi xe tại các đền chùa đầu năm mới

Vào dịp đầu năm mới, các địa điểm du lịch tâm linh thường có rất đông du khách tới thăm viếng. Chính vì tập...
Lễ tưởng niệm 963 năm ngày mất của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang

Lễ tưởng niệm 963 năm ngày mất của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang

Mãnh tướng được tôn là 'thánh' ngay khi còn sống

Mãnh tướng được tôn là 'thánh' ngay khi còn sống

Bức tượng 'Đầu người đội Phật' gần 1000 năm tuổi ở chùa Bà Bụt

Bức tượng 'Đầu người đội Phật' gần 1000 năm tuổi ở chùa Bà Bụt

Khởi công Đền thờ chính Di tích lịch sử văn hóa đền Quả Sơn

Khởi công Đền thờ chính Di tích lịch sử văn hóa đền Quả Sơn

Hội đồng nhân dân các địa phương họp, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Hội đồng nhân dân các địa phương họp, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đặc sắc tượng pháp ở ngôi chùa nghìn năm tuổi

Đặc sắc tượng pháp ở ngôi chùa nghìn năm tuổi

Kim Ngưu Tự với dấu tích của Uy Minh Vương - Lý Nhật Quang

Kim Ngưu Tự với dấu tích của Uy Minh Vương - Lý Nhật Quang