Thêm 23 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thêm 23 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định công bố 23 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thêm 23 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Việt Nam có thêm 23 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Việt Nam có thêm 23 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thêm 23 di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thêm 23 di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Việt Nam có thêm 23 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Việt Nam có thêm 23 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hải Dương: Lễ hội đền Quát được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hải Dương: Lễ hội đền Quát được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thêm 23 di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thêm 23 di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thêm 23 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thêm 23 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Yết Kiêu và truyền thuyết đi bộ dưới nước

Yết Kiêu và truyền thuyết đi bộ dưới nước

Bảo tồn linh vật nghê thuần Việt

Bảo tồn linh vật nghê thuần Việt