Du khách đổ về Lào Cai đông kỷ lục trong dịp Tết Nguyên đán

Du khách đổ về Lào Cai đông kỷ lục trong dịp Tết Nguyên đán

Vận hội mới cho du lịch Lào Cai

Vận hội mới cho du lịch Lào Cai

Trình diễn thực hành nghi thức hầu đồng trước hàng nghìn du khách

Trình diễn thực hành nghi thức hầu đồng trước hàng nghìn du khách

Tưng bừng Lễ khai hội Đền Cô Tân An

Tưng bừng Lễ khai hội Đền Cô Tân An

Khai hội đền Tân An: Trình diễn nghi thức hầu đồng trước hàng ngàn du khách

Khai hội đền Tân An: Trình diễn nghi thức hầu đồng trước hàng ngàn du khách

Lào Cai: Trình diễn thực hành nghi thức thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu trước hàng ngàn du khách

Lào Cai: Trình diễn thực hành nghi thức thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu trước hàng ngàn du khách

Đồng bào dân tộc Văn Bàn xuống phố tham dự 'lễ hội đường phố'

Đồng bào dân tộc Văn Bàn xuống phố tham dự 'lễ hội đường phố'

Độc đáo các lễ hội cầu phúc đầu xuân ở Lào Cai

Độc đáo các lễ hội cầu phúc đầu xuân ở Lào Cai