Xây thêm hạng mục tại di tích đền thờ Chế thắng phu nhân

Xây thêm hạng mục tại di tích đền thờ Chế thắng phu nhân

Ngày 8-4, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu và bến thả hoa...
'Đổi gió' trải nghiệm du lịch xã biển phía Nam Hà Tĩnh

'Đổi gió' trải nghiệm du lịch xã biển phía Nam Hà Tĩnh

Kết quả xét nghiệm 4 người ở Hà Tĩnh đi cùng chuyến bay QR968 với ca bệnh Covid-19

Kết quả xét nghiệm 4 người ở Hà Tĩnh đi cùng chuyến bay QR968 với ca bệnh Covid-19

Du lịch Hà Tĩnh khởi động trở lại khi dịch Covid-19 trong nước tạm lắng

Du lịch Hà Tĩnh khởi động trở lại khi dịch Covid-19 trong nước tạm lắng

Đến Kỳ Ninh nghe chuyện ngôi đền thờ người vợ hiền, vợ giỏi

Đến Kỳ Ninh nghe chuyện ngôi đền thờ người vợ hiền, vợ giỏi

Đền Bà Hải tạm dừng mở cửa đón du khách từ ngày mai

Đền Bà Hải tạm dừng mở cửa đón du khách từ ngày mai

Nhân viên ngân hàng, tiểu thương ở Hà Tĩnh mỏi tay đếm tiền lẻ sau Tết

Nhân viên ngân hàng, tiểu thương ở Hà Tĩnh mỏi tay đếm tiền lẻ sau Tết

Gần 15 tỷ đồng xây dựng cầu và bến thả hoa đăng tại Đền Bà Hải

Gần 15 tỷ đồng xây dựng cầu và bến thả hoa đăng tại Đền Bà Hải

Di tích đền Bà Hải đón gần 2 vạn du khách trong 3 ngày đầu năm

Di tích đền Bà Hải đón gần 2 vạn du khách trong 3 ngày đầu năm

Đền Bà Hải đưa vào sử dụng búp hương 3 cây

Đền Bà Hải đưa vào sử dụng búp hương 3 cây