Nghệ An: Ngọn lửa thiêu rụi ngôi Đền Độc Lôi Sơn

Nghệ An: Ngọn lửa thiêu rụi ngôi Đền Độc Lôi Sơn

Lửa thiêu rụi ngôi đền cổ gỗ lim ở Nghệ An

Lửa thiêu rụi ngôi đền cổ gỗ lim ở Nghệ An

'Bà hoả' thiêu rụi ngôi đền thời nhà Lý

'Bà hoả' thiêu rụi ngôi đền thời nhà Lý

Hỏa hoạn thiêu rụi đền cổ, nghi do chập điện

Hỏa hoạn thiêu rụi đền cổ, nghi do chập điện

Nghệ An: Ngôi đền linh thiêng bị lửa thiêu rụi

Nghệ An: Ngôi đền linh thiêng bị lửa thiêu rụi

Nghệ An: Đền cổ hàng trăm năm tuổi bị thiêu hủy hoàn toàn

Nghệ An: Đền cổ hàng trăm năm tuổi bị thiêu hủy hoàn toàn

Nam Đàn (Nghệ An): 'Bà hỏa' thiêu rụi hoàn toàn ngôi đền Độc Lôi Sơn

Nam Đàn (Nghệ An): 'Bà hỏa' thiêu rụi hoàn toàn ngôi đền Độc Lôi Sơn

Ngôi đền tại Nghệ An bị lửa thiêu rụi

Ngôi đền tại Nghệ An bị lửa thiêu rụi

Đền cổ bằng gỗ lim tại Nghệ An cháy tan hoang

Đền cổ bằng gỗ lim tại Nghệ An cháy tan hoang

Hỏa hoạn thiêu rụi ngôi đền cổ ở Nghệ An

Hỏa hoạn thiêu rụi ngôi đền cổ ở Nghệ An

Ngôi đền cháy rụi sau 'chuyến thăm' của bà hoả

Ngôi đền cháy rụi sau 'chuyến thăm' của bà hoả

Nghệ An: Đền Độc Lôi Sơn bốc cháy thành than

Nghệ An: Đền Độc Lôi Sơn bốc cháy thành than

Lửa thiêu rụi ngôi đền cổ ở Nghệ An

Lửa thiêu rụi ngôi đền cổ ở Nghệ An

Đền cổ trăm tuổi bị lửa thiêu rụi

Đền cổ trăm tuổi bị lửa thiêu rụi

Ngôi đền linh thiêng hàng trăm năm tuổi bất ngờ bốc cháy dữ dội

Ngôi đền linh thiêng hàng trăm năm tuổi bất ngờ bốc cháy dữ dội

Nghệ An: Đền Độc Lôi Sơn bị cháy rụi

Nghệ An: Đền Độc Lôi Sơn bị cháy rụi

Một ngôi đền cổ hàng trăm năm tuổi ở Nghệ an bị cháy rụi

Một ngôi đền cổ hàng trăm năm tuổi ở Nghệ an bị cháy rụi