Yên Bái: Tổ chức các lễ hội vui tươi, văn minh

Yên Bái: Tổ chức các lễ hội vui tươi, văn minh

Nên dẹp lễ hội bạo lực (*): Đừng sử dụng văn hóa, truyền thống làm bình phong!

Nên dẹp lễ hội bạo lực (*): Đừng sử dụng văn hóa, truyền thống làm bình phong!

Nên dẹp lễ hội bạo lực: Hủ tục cản trở sự phát triển xã hội

Nên dẹp lễ hội bạo lực: Hủ tục cản trở sự phát triển xã hội

Lễ hội truyền thống diễn ra sôi nổi ở nhiều địa phương

Yên Bái: Lễ hội Đền Đông Cuông thu hút hàng ngàn du khách

Yên Bái: Lễ hội Đền Đông Cuông thu hút hàng ngàn du khách

Khách bảo nhau mua gà đen, cơm kìa, bánh nẳng ở Hội đền Đông Cuông

Khách bảo nhau mua gà đen, cơm kìa, bánh nẳng ở Hội đền Đông Cuông

Không rước Mẫu, lễ hội đền Đông Cuông vẫn hút hàng vạn lượt khách

Không rước Mẫu, lễ hội đền Đông Cuông vẫn hút hàng vạn lượt khách

Khai hội đền Đông Cuông năm Mậu Tuất 2018

Khai hội đền Đông Cuông năm Mậu Tuất 2018

Yên Bái sẵn sàng cho Lễ hội Đền Đông Cuông 2018

Yên Bái sẵn sàng cho Lễ hội Đền Đông Cuông 2018

Yên Bái: Mảnh đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử

Yên Bái: Mảnh đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử

Niềm tin thiêng liêng trong lễ hội đền Đông Cuông

Niềm tin thiêng liêng trong lễ hội đền Đông Cuông

Đặc sắc lễ hội đền Đông Cuông

Đặc sắc lễ hội đền Đông Cuông

Độc đáo Lễ hội Đền Đông Cuông ở Yên Bái

Độc đáo Lễ hội Đền Đông Cuông ở Yên Bái

Khai hội đền Đông Cuông năm Mậu Tuất 2018

Khai hội đền Đông Cuông năm Mậu Tuất 2018

Yên Bái khai hội Đền Đông Cuông xuân Mậu Tuất 2018

Yên Bái khai hội Đền Đông Cuông xuân Mậu Tuất 2018

Hàng nghìn du khách hành hương đến với Lễ hội Đền Đông Cuông

Hàng nghìn du khách hành hương đến với Lễ hội Đền Đông Cuông

'Giá treo cổ' hàng trăm trâu trắng tế thần ở đền Đông Cuông

'Giá treo cổ' hàng trăm trâu trắng tế thần ở đền Đông Cuông

Yên Bái sẵn sàng cho Lễ hội Đền Đông Cuông 2018

Yên Bái sẵn sàng cho Lễ hội Đền Đông Cuông 2018

Những lễ hội đâm, chọi trâu gây tranh cãi ở Việt Nam

Những lễ hội đâm, chọi trâu gây tranh cãi ở Việt Nam

Những lễ hội đâm, chọi trâu gây tranh cãi ở Việt Nam

Những lễ hội đâm, chọi trâu gây tranh cãi ở Việt Nam