Tỉnh Quảng Nam sơ kết Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2018

Tỉnh Quảng Nam sơ kết Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2018

332 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy trong 3 năm

332 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy trong 3 năm

Phú Thọ: Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ

Phú Thọ: Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ

Phú Thọ: Chuẩn hóa thông tin cho gần 18.300 liệt sĩ

Phú Thọ: Chuẩn hóa thông tin cho gần 18.300 liệt sĩ

Điện Biên còn trên 5.200 phần mộ liệt sĩ không có thông tin

Điện Biên còn trên 5.200 phần mộ liệt sĩ không có thông tin

Hậu Giang: Còn trên 4.360 mộ liệt sĩ thiếu thông tin

Hậu Giang: Còn trên 4.360 mộ liệt sĩ thiếu thông tin

Thanh Hóa: Tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Thanh Hóa: Tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Điện Biên tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ

Điện Biên tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ

Điện Biên ưu tiên kinh phí xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ

Điện Biên ưu tiên kinh phí xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ

Thanh Hóa: Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Thanh Hóa: Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Nghệ An: Sơ kết đề án tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ

Nghệ An: Sơ kết đề án tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ

Thực hiện tốt công tác rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ và mộ liệt sĩ

Thực hiện tốt công tác rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ và mộ liệt sĩ