Đế Thính là ai mà có thể phân biệt Tôn Ngộ Không thật giả?

Đế Thính là ai mà có thể phân biệt Tôn Ngộ Không thật giả?

Đế Thính là linh thú của Địa Tạng Vương Bồ Tát, có khả năng nghe thấy mọi thứ trong Tam giới, giúp Địa Tạng...
Lý do Tôn Ngộ Không có thể đi lại giữa địa ngục và dương gian

Lý do Tôn Ngộ Không có thể đi lại giữa địa ngục và dương gian

Đế Thính là ai, pháp lực ra sao mà có thể phân biệt Ngộ Không thật giả?

Các cao thủ tinh thông 72 phép biến hóa trong Tây du ký

Các cao thủ tinh thông 72 phép biến hóa trong Tây du ký

Tôn Ngộ Không khó đối phó với kẻ thù nào nhất?

Tôn Ngộ Không khó đối phó với kẻ thù nào nhất?

Bản lĩnh cao cường nhưng Tôn Ngộ Không lại yếu nhất so với 3 Hỗn Thế Thần Hầu khác

Bản lĩnh cao cường nhưng Tôn Ngộ Không lại yếu nhất so với 3 Hỗn Thế Thần Hầu khác

Tứ đại thạch hầu lợi hại ra sao, Tôn Ngộ Không xếp thứ mấy?

Tứ đại thạch hầu lợi hại ra sao, Tôn Ngộ Không xếp thứ mấy?

Tôn Ngộ Không thật vốn đã chết, người đi cùng Đường Tăng đến cuối đường chính là Lục Nhĩ Ma Hầu?