Những món quà nồng ấm

Những món quà nồng ấm

Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai tổ chức tại Hà Nội không chỉ là sự kiện chính trị, đối ngoại...
Biểu diễn văn nghệ chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Biểu diễn văn nghệ chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hà Nội: Nhiều chương trình nghệ thuật chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hà Nội: Nhiều chương trình nghệ thuật chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Độc đáo đêm nghệ thuật chào mừng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Độc đáo đêm nghệ thuật chào mừng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Nghệ thuật bên hồ Hoàn Kiếm dịp Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Nghệ thuật bên hồ Hoàn Kiếm dịp Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2: Tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật chào mừng

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2: Tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật chào mừng

Nhiều hoạt động nghệ thuật chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên