Bản án đích đáng cho kẻ thu gom, tiêu thụ chó trộm cắp

Bản án đích đáng cho kẻ thu gom, tiêu thụ chó trộm cắp

'Cẩu tặc' không được... lĩnh án treo!

'Cẩu tặc' không được... lĩnh án treo!

VKS kháng nghị bỏ tù 'cẩu tặc'

VKS kháng nghị bỏ tù 'cẩu tặc'

1 giam, 3 treo

1 giam, 3 treo

Gắn súng bắn điện vào xe, nhóm cẩu tặc bắt 20 con chó

Gắn súng bắn điện vào xe, nhóm cẩu tặc bắt 20 con chó

Băng nhóm trộm chó chuyên nghiệp lĩnh án 22 tháng tù

Băng nhóm trộm chó chuyên nghiệp lĩnh án 22 tháng tù

Xử nhóm 'cẩu tặc' mua xe không giấy, súng bắn điện đi trộm chó

Xử nhóm 'cẩu tặc' mua xe không giấy, súng bắn điện đi trộm chó

Hà Tĩnh: 4 'cẩu tặc' chuyên dùng súng điện bắn chó lĩnh án

Hà Tĩnh: 4 'cẩu tặc' chuyên dùng súng điện bắn chó lĩnh án

Triệt xóa băng trộm chó chuyên nghiệp

Triệt xóa băng trộm chó chuyên nghiệp

1 giam, 3 treo

1 giam, 3 treo

Sắm ô tô để đi... trộm chó

Sắm ô tô để đi... trộm chó

Đầu tư xe hơi đắt tiền để đi trộm chó

Đầu tư xe hơi đắt tiền để đi trộm chó

Nhóm thanh niên sắm ô tô, găm súng bắn điện bên người đi trộm chó

Nhóm thanh niên sắm ô tô, găm súng bắn điện bên người đi trộm chó

Sắm ô tô rồi hành nghề trộm chó suốt 3 năm

Sắm ô tô rồi hành nghề trộm chó suốt 3 năm

Triệt xóa ổ nhóm dùng ô tô, súng kích điện trộm chó liên huyện tại Hà Tĩnh

Triệt xóa ổ nhóm dùng ô tô, súng kích điện trộm chó liên huyện tại Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Khởi tố nhóm 'cẩu tặc'

Hà Tĩnh: Khởi tố nhóm 'cẩu tặc'

Triệt xóa ổ nhóm sắm ô tô để đi câu trộm chó

Triệt xóa ổ nhóm sắm ô tô để đi câu trộm chó

Bắt 4 đối tượng có 'thâm niên' ăn trộm chó làng

Bắt 4 đối tượng có 'thâm niên' ăn trộm chó làng

Hà Tĩnh: Sắm ô tô để trộm chó

Hà Tĩnh: Sắm ô tô để trộm chó

Khởi tố 4 đối tượng 'thâm niên' hành nghề trộm chó

Khởi tố 4 đối tượng 'thâm niên' hành nghề trộm chó