Xứ Quảng nỗ lực tìm lại vị thế 'thủ đô' lụa tơ tằm

Xứ Quảng nỗ lực tìm lại vị thế 'thủ đô' lụa tơ tằm

Nỗi lo ngành tơ tằm phụ thuộc nước ngoài

Nỗi lo ngành tơ tằm phụ thuộc nước ngoài

Lụa Việt ở top đầu thế giới nhưng người Việt thờ ơ

Lụa Việt ở top đầu thế giới nhưng người Việt thờ ơ

Tơ tằm xứ Quảng hồi sinh

Tơ tằm xứ Quảng hồi sinh

Ngành dâu tằm tơ Việt Nam gặp khó vì phụ thuộc trứng giống Trung Quốc

Ngành dâu tằm tơ Việt Nam gặp khó vì phụ thuộc trứng giống Trung Quốc

Cựu tổng giám đốc ACB Lý Xuân Hải trở thành Chủ tịch HĐQT Bảo Lộc Silk

Cựu tổng giám đốc ACB Lý Xuân Hải trở thành Chủ tịch HĐQT Bảo Lộc Silk

Cựu Tổng giám đốc ACB Lý Xuân Hải đi buôn tơ lụa

Cựu Tổng giám đốc ACB Lý Xuân Hải đi buôn tơ lụa

Cơ hội cho tơ lụa, dâu tằm Việt Nam

Cơ hội cho tơ lụa, dâu tằm Việt Nam

Đằng sau câu chuyện Khaisilk: Nghịch lý mặt hàng lụa tơ tằm Việt Nam

Đằng sau câu chuyện Khaisilk: Nghịch lý mặt hàng lụa tơ tằm Việt Nam

Làng nghề Vạn Phúc không cấp lụa cho Khaisilk từ 2005

Làng nghề Vạn Phúc không cấp lụa cho Khaisilk từ 2005

Ngành dâu tằm tơ Việt Nam trước mối lo từ Trung Quốc

Ngành dâu tằm tơ Việt Nam trước mối lo từ Trung Quốc