Ký ức 3 ngày nhịn đói, uống nước mưa chờ cứu hộ của thuyền viên tàu Vietship 01

Ký ức 3 ngày nhịn đói, uống nước mưa chờ cứu hộ của thuyền viên tàu Vietship 01

Hơn 3 ngày những thuyền viên tàu Vietship 01 bám vào ống khói của chiếc tàu chìm và phải nhịn đói, uống...
Nỗi buồn ở thôn Bình Yên và giây phút giữa lằn ranh sinh tử

Nỗi buồn ở thôn Bình Yên và giây phút giữa lằn ranh sinh tử

Sức khỏe các thuyền viên tàu Vietship 01 cơ bản ổn định

Sức khỏe các thuyền viên tàu Vietship 01 cơ bản ổn định

Gần 80 giờ chông chênh 'giành' sự sống trên ống khói chiếc tàu chìm

Gần 80 giờ chông chênh 'giành' sự sống trên ống khói chiếc tàu chìm

80 giờ sinh tử của 8 thuyền viên tàu Vietship 01

80 giờ sinh tử của 8 thuyền viên tàu Vietship 01

Thuyền viên tàu Vietship 01 kể về những ngày đêm 'giành giật sự sống' trên vùng biển Quảng Trị

Thuyền viên tàu Vietship 01 kể về những ngày đêm 'giành giật sự sống' trên vùng biển Quảng Trị

Ba ngày đêm trước miệng sóng dữ qua lời kể những người trở về

Lời kể của người 4 ngày ôm ống khói tàu chìm trên biển

Lời kể của thuyền viên 4 ngày ròng rã bám ống khói tàu Vietship 01 mắc cạn trên biển

Năm 2019, dân số Việt Nam tăng thêm 1,5 triệu người

Chất lượng dân số của Việt Nam được cải thiện về nhiều mặt

Năm 2020, dân số trung bình đạt 97,3 triệu người

Năm 2018 cứ 1151 bé trai ra đời mới có 1000 bé gái