Ẩu đả trên tàu cá, một ngư dân rơi xuống biển mất tích

Ẩu đả trên tàu cá, một ngư dân rơi xuống biển mất tích

Ngư phủ bị đồng nghiệp đánh rơi xuống biển mất tích ở Cà Mau

Ngư phủ bị đồng nghiệp đánh rơi xuống biển mất tích ở Cà Mau

Một ngư phủ bị đồng nghiệp đánh rơi xuống biển mất tích

Một ngư phủ bị đồng nghiệp đánh rơi xuống biển mất tích

Một thuyền viên bị bạn tàu đánh rơi xuống biển mất tích

Một thuyền viên bị bạn tàu đánh rơi xuống biển mất tích

Đánh nhau, một ngư phủ bị rơi xuống biển mất tích ở Cà Mau

Đánh nhau, một ngư phủ bị rơi xuống biển mất tích ở Cà Mau

Đánh nhau trên tàu cá, một ngư dân mất tích khi rơi xuống biển

Đánh nhau trên tàu cá, một ngư dân mất tích khi rơi xuống biển

Đánh nhau trên biển, một ngư phủ mất tích

Đánh nhau trên biển, một ngư phủ mất tích