Trường THPT Ứng Hòa A - Hà Nội: 60 năm xây dựng và phát triển

Trường THPT Ứng Hòa A - Hà Nội: 60 năm xây dựng và phát triển

Trường THPT Ứng Hòa A, Huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội tiền thân là Trường cấp 2, 3 Ứng Hòa, được thành lập năm...