Huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng: Cán bộ đồng loạt nghỉ làm đi nước ngoài?

Huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng: Cán bộ đồng loạt nghỉ làm đi nước ngoài?

Hải Phòng: Xưởng may Phong Ích vẫn tiếp tục hoạt động bất chấp lệnh cấm

Hải Phòng: Xưởng may Phong Ích vẫn tiếp tục hoạt động bất chấp lệnh cấm

Đình chỉ một cơ sở sản xuất giày vi phạm qui định về PCCC

Đình chỉ một cơ sở sản xuất giày vi phạm qui định về PCCC

Hải Phòng: Đình chỉ xưởng giày ngang nhiên hoạt động chui

Hải Phòng: Đình chỉ xưởng giày ngang nhiên hoạt động chui

Hải Phòng: Tạm đình chỉ xưởng sản xuất mũ giày 'chui' tại huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng: Tạm đình chỉ xưởng sản xuất mũ giày 'chui' tại huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng: Xưởng sản xuất giầy không phép ngang nhiên hoạt động

Hải Phòng: Xưởng sản xuất giầy không phép ngang nhiên hoạt động

Hải Phòng: Ẩn họa từ nhà xưởng sản xuất mũ giầy 'chui' tại huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng: Ẩn họa từ nhà xưởng sản xuất mũ giầy 'chui' tại huyện Vĩnh Bảo