15 năm thêu cờ Tổ quốc của cô gái 23 tuổi

15 năm thêu cờ Tổ quốc của cô gái 23 tuổi

Trải qua nhiều thế hệ, một gia đình ở làng Từ Vân (Thường Tín, Hà Nội) vẫn duy trì nghề thêu tay cờ Tổ...