Cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với Bí thư Đảng ủy BVĐK huyện Sơn Tịnh

Cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với Bí thư Đảng ủy BVĐK huyện Sơn Tịnh

Kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh

Kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh

Khởi tố giám đốc và 3 cán bộ bệnh viện gây thất thoát tiền tỷ

Vì sao Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện cùng 3 cán bộ ở Quảng Ngãi bị bắt?

Vì sao Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện cùng 3 cán bộ ở Quảng Ngãi bị bắt?

Quảng Ngãi: Khởi tố nguyên Giám đốc và nhân viên bệnh viện gây thất thoát tiền tỷ

Quảng Ngãi: Khởi tố nguyên Giám đốc và nhân viên bệnh viện gây thất thoát tiền tỷ

Phó giám đốc bệnh viện ở Quảng Ngãi cùng 3 cán bộ bị khởi tố

Phó giám đốc bệnh viện ở Quảng Ngãi cùng 3 cán bộ bị khởi tố

Khởi tố Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Khởi tố Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Vì sao Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sơn Tịnh bị khởi tố?

Vì sao Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sơn Tịnh bị khởi tố?

Khởi tố Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh và các đồng phạm

Khởi tố Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh và các đồng phạm

Gây thất thoát hơn 1,2 tỷ đồng, nguyên giám đốc bệnh viện ở Quảng Ngãi bị khởi tố

Gây thất thoát hơn 1,2 tỷ đồng, nguyên giám đốc bệnh viện ở Quảng Ngãi bị khởi tố

Quảng Ngãi: Khởi tố nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa Sơn Tịnh

Quảng Ngãi: Khởi tố nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa Sơn Tịnh

Khởi tố nhiều cán bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Khởi tố nhiều cán bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Khám xét nhà cựu giám đốc BV đa khoa Sơn Tịnh

Khám xét nhà cựu giám đốc BV đa khoa Sơn Tịnh

Làm thất thoát tiền tỷ, nguyên giám đốc và 3 cán bộ bệnh viện bị khởi tố

Làm thất thoát tiền tỷ, nguyên giám đốc và 3 cán bộ bệnh viện bị khởi tố

Quảng Ngãi: Khởi tố Phó giám đốc và 3 cán bộ Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi: Khởi tố Phó giám đốc và 3 cán bộ Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tịnh

Khởi tố giám đốc bệnh viện gây thất thoát tiền tỷ ở Quảng Ngãi

Khởi tố giám đốc bệnh viện gây thất thoát tiền tỷ ở Quảng Ngãi

Quảng Ngãi: Khai trừ Đảng đối với nguyên kế toán trưởng BVĐK huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi: Khai trừ Đảng đối với nguyên kế toán trưởng BVĐK huyện Sơn Tịnh

Buông lỏng quản lý tài chính, Phó Giám đốc BVĐK huyện Sơn Tịnh bị xem xét kỷ luật

Buông lỏng quản lý tài chính, Phó Giám đốc BVĐK huyện Sơn Tịnh bị xem xét kỷ luật

Khai trừ Đảng nguyên kế toán trưởng một bệnh viện

Khai trừ Đảng nguyên kế toán trưởng một bệnh viện

Buông lỏng quản lý, hàng loạt cán bộ bệnh viện bị xem xét kỷ luật

Buông lỏng quản lý, hàng loạt cán bộ bệnh viện bị xem xét kỷ luật