Khởi tố, tạm giam chủ 'động lắc' núp bóng quán karaoke

Khởi tố, tạm giam chủ 'động lắc' núp bóng quán karaoke

Khởi tố chủ quán karaoke bảo kê cho khách 'phê' ma túy

Khởi tố chủ quán karaoke bảo kê cho khách 'phê' ma túy

Phê chuẩn khởi tố, tạm giam chủ quán Karaoke sắp xếp phòng 'bay' cho khách sử dụng ma túy

Phê chuẩn khởi tố, tạm giam chủ quán Karaoke sắp xếp phòng 'bay' cho khách sử dụng ma túy

Khởi tố chủ quán karaoke chứa chấp, tàng trữ trái phép chất ma túy

Khởi tố chủ quán karaoke chứa chấp, tàng trữ trái phép chất ma túy

Khởi tố chủ quán karaoke chứa hàng chục thanh niên sử dụng ma túy

Khởi tố chủ quán karaoke chứa hàng chục thanh niên sử dụng ma túy

Chủ quán karaoke Hoàng Phúc bị bắt vì chứa chấp khách chơi ma túy

Chủ quán karaoke Hoàng Phúc bị bắt vì chứa chấp khách chơi ma túy

Bắt giam chủ quán karaoke chứa chấp, tàng trữ ma túy

Bắt giam chủ quán karaoke chứa chấp, tàng trữ ma túy

Khởi tố chủ quán karaoke chứa 34 thanh niên dương tính ma túy

Khởi tố chủ quán karaoke chứa 34 thanh niên dương tính ma túy

Từ than oán của dân về quán karaoke thành tụ điểm ma túy

Từ than oán của dân về quán karaoke thành tụ điểm ma túy