Khen thưởng chủ trọ miễn, giảm tiền phòng cho công nhân mùa dịch

Khen thưởng chủ trọ miễn, giảm tiền phòng cho công nhân mùa dịch

Kiến nghị điều tra, xử nghiêm cựu thư ký tòa đánh luật sư

Kiến nghị điều tra, xử nghiêm cựu thư ký tòa đánh luật sư

Khởi tố 5 đối tượng từ Hà Nội vào Gia Lai hoạt động tín dụng đen

Khởi tố 5 đối tượng từ Hà Nội vào Gia Lai hoạt động tín dụng đen

Kiến nghị xử nghiêm cựu thư ký tòa đánh luật sư

Kiến nghị xử nghiêm cựu thư ký tòa đánh luật sư

Kiến nghị xử lý côn đồ hành hung luật sư tại TAND tỉnh Khánh Hòa

Kiến nghị xử lý côn đồ hành hung luật sư tại TAND tỉnh Khánh Hòa

Kiến nghị chỉ đạo xử lý cựu thư ký đấm luật sư tại tòa

Kiến nghị chỉ đạo xử lý cựu thư ký đấm luật sư tại tòa

Luật sư bị cựu thư ký tòa hành hung ngay trước phiên xét xử

Cựu Thư ký tòa án TP Nha Trang đánh tới tấp Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa

Cựu thư ký tòa đấm phó chủ nhiệm đoàn luật sư ngay tại tòa

Nguyên thư ký tòa đấm sưng mặt luật sư tại tòa

Thư ký tòa bị tố dính líu đến nhà của đương sự

Vừa bị kỷ luật, thư ký TAND TP Nha Trang lại bị tố cáo