Cấp phát hơn 1.100 tấn gạo hỗ trợ người dân vùng hạn Ninh Thuận

Cấp phát hơn 1.100 tấn gạo hỗ trợ người dân vùng hạn Ninh Thuận

Lãnh đạo xã, cán bộ địa chính lợi dụng chính sách giãn dân chiếm đất

Lãnh đạo xã, cán bộ địa chính lợi dụng chính sách giãn dân chiếm đất

Phó chủ tịch xã 'phù phép' 1.000m2 đất công thành đất của mình

Phó chủ tịch xã 'phù phép' 1.000m2 đất công thành đất của mình

Sau đối thoại với dân, chủ tịch tỉnh xử cán bộ làm sai

Sau đối thoại với dân, chủ tịch tỉnh xử cán bộ làm sai

Phó chủ tịch xã 'phù phép' 1.000 m2 đất công thành đất của mình

Phó chủ tịch xã 'phù phép' 1.000 m2 đất công thành đất của mình

Bình Định: Nhiều cán bộ 'dính' sai phạm đất đai ở điểm nóng Mỹ An

Bình Định: Nhiều cán bộ 'dính' sai phạm đất đai ở điểm nóng Mỹ An

Phó Chủ tịch xã lấn chiếm 1000m2 đất trái quy định để sử dụng

Phó Chủ tịch xã lấn chiếm 1000m2 đất trái quy định để sử dụng

Bình Định: Hàng loạt sai phạm về đất đai ở xã Mỹ An

Bình Định: Hàng loạt sai phạm về đất đai ở xã Mỹ An

Phó chủ tịch xã lấn chiếm rồi hợp thức hóa 1.000 m2 đất

Phó chủ tịch xã lấn chiếm rồi hợp thức hóa 1.000 m2 đất

Bình Định: Làm rõ sai phạm trong quản lý đất đai ở Mỹ An, Phù Mỹ

Bình Định: Làm rõ sai phạm trong quản lý đất đai ở Mỹ An, Phù Mỹ