ICAEW khởi động cuộc thi tìm kiếm 100 sinh viên xuất sắc khu vực Đông Nam Á

ICAEW khởi động cuộc thi tìm kiếm 100 sinh viên xuất sắc khu vực Đông Nam Á

Đổi mới đào tạo kế toán, kiểm toán trong kỷ nguyên số

Đổi mới đào tạo kế toán, kiểm toán trong kỷ nguyên số

5 sinh viên xuất sắc cuộc thi 'vượt qua giới hạn'

5 sinh viên xuất sắc cuộc thi 'vượt qua giới hạn'

ICAEW ký hợp tác chiến lược với Đại học Ngoại thương TPHCM

ICAEW ký hợp tác chiến lược với Đại học Ngoại thương TPHCM

Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales ký kết hợp tác chiến lược với Đại học Ngoại thương TP HCM

Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales ký kết hợp tác chiến lược với Đại học Ngoại thương TP HCM

Sinh viên trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM đạt giải nhất cuộc thi 'Chiến lược kinh doanh 2018'

Sinh viên trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM đạt giải nhất cuộc thi 'Chiến lược kinh doanh 2018'

Sinh viên Việt Nam thử thách bản lĩnh tại cuộc thi 'Chiến lược kinh doanh ICAEW khu vực Đông Nam Á'

Sinh viên Việt Nam thử thách bản lĩnh tại cuộc thi 'Chiến lược kinh doanh ICAEW khu vực Đông Nam Á'